информационни ресурси за бизнеса
България |  свят |  европроекти |  банки |  борси
Infoweek
новини
БСК: ИТ е един от секторите с потенциал за растеж у нас
От: InfoWeek
Най-голям ръст постига бизнесът с ВЕИ
07:09 15-01-2014
Политическата неопределеност спира инвеститорите
С 11% е нараснал броят на фирмите у нас в периода 2008-2012 г., заяви Божидар Данев по време на среща с Дорте Домланд, старши икономист в Световна банка. Това се е случило въпреки затруднените условия за правене на бизнес в България и благодарение най-вече на микропредприятията (които са с 14% повече) и за сметка на малките (15% по-малко) и средните (23% по-малко) предприятия.

В периода на икономическа криза най-голям ръст в броя на фирмите у нас се наблюдава в сектор „Енергетика“, където през 2012 г. фирмите са с 67% повече спрямо 2008 г., което се дължи най-вече на бума на бизнеса с възобновяеми енергийни източници.

Селското стопанство се нарежда на второ място по ръст на фирмите (46%). Той е един от секторите с потенциал за растеж, наред с информационните технологии, електрониката и електротехниката, машиностроенето и туризма. „Българският пазар е ориентиран към внос, въпреки че имаме изключително благоприятни природни условия за производство. 72% от храните на българския пазар са вносни".

Според Божидар Данев основни бариери пред инвеститорите, включително за разкриване на работни места, са политическата неопределеност и неспокойствие, неустойчивата нормативна уредба, намесата на държавата на пазара, липсата на квалифицирана работна ръка, недостатъчно добрата логистична инфраструктура, както и съществуващите регионални и структурни дебаланси в икономиката.

Въпреки по-бързите темпове на нарастване на производителността на труда у нас спрямо средната за Европа, стойността на един отработен час у нас продължава да е 6,7 пъти по-ниска от тази в ЕС-27.

Ръстът на средната работна заплата у нас (13,3%) продължава сериозно да изпреварва ръста на производителността на труда (3,4%), което е предпоставка за влошените показатели на пазара на труда, подчерта Божидар Данев. Друг фактор за намаляване броя на работните места и заетостта са високите енергийни разходи на фирмите.

С цел постигане на по-висок икономически растеж очакваме от правителството по-активни мерки за преодоляване на кризите в институционалните системи, реформа на трудовото и осигурителното законодателство, ревизия на регулаторните режими, оттегляне на държавата от пазара, засилване на контрола върху износа на добавена стойност и, най-вече – ускорено изграждане на електронно правителство, заяви Божидар Данев.
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от новини
Бизнесът в облака е по-ефективен, но дали е и по-зелен?
07:38 21-05-2014
Компютингът в облака намалява разходите и СО2 емисиите
Вредните вещества от ТЕЦ-овете у нас надхвърлят допустимото
07:10 16-08-2013
ТЕЦ-овете не дават пари за пречиствателни съоръжения
Обучения по енергоефективност провежда Шнайдер Електрик
10:56 25-07-2013
Обучава служителите на 13 общини в България
  Най-четено от новини