информационни ресурси за бизнеса
България |  свят |  европроекти |  банки |  борси
Infoweek
новини
Нов портал осигурява връзка между бизнеса и науката
От: InfoWeek
„Наука-бизнес” предоставя полезни данни и за двете страни
07:00 1-04-2014
Стартира национална онлайн платформа, чиято цел е да осигури връзка между науката и бизнеса.

Порталът „Наука-бизнес” ще предоставя обобщена информация за резултатите от научни проукти, данни от защитени дисертационни трудове, както и информация за патенти и полезни модели.

Платформата е разработена по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Платформата разполага с модули за връзка с национални източници на информация за резултати от научната дейност, които дават възможност за бърз и лесен достъп дори и за неспециалисти.

Предоставят се също така връзки към международни патентни колекции (Европейското патентно ведомство, Световната организация за интелектуална собственост), даващи информация за последните постижения в областта на науката и техниката.

Основните цели на платформата са да подпомага бизнес сектора чрез научно обслужване и информация, да предоставя възможности на научните организации да популяризират своята дейност пред бизнеса – както резултати, така и планове за изследователска работа и интереси.

Платформата разполага и с модул, който предоставя възможности за представяне и на бизнеса и най-вече на потребностите му от научна продукция, както и модул за публикуване на информация за дейностите по изпълнение на проекта „Наука и бизнес“.

Чрез платформата се очаква публичните и частните научни организации и университети да получат възможност да установят нови контакти за сътрудничество в национален, регионален и международен план, да открият нови възможности за различни по обхват и интерес партньорства, да представят своите нови продукти, услуги, методологии, както и възможността да изградят нови научни мрежи и партньорства, с които да участват в европейски програми и инициативи.
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от новини
Бизнесът в облака е по-ефективен, но дали е и по-зелен?
07:38 21-05-2014
Компютингът в облака намалява разходите и СО2 емисиите
Вредните вещества от ТЕЦ-овете у нас надхвърлят допустимото
07:10 16-08-2013
ТЕЦ-овете не дават пари за пречиствателни съоръжения
Обучения по енергоефективност провежда Шнайдер Електрик
10:56 25-07-2013
Обучава служителите на 13 общини в България
  Най-четено от новини