информационни ресурси за бизнеса
България |  свят |  европроекти |  банки |  борси
Infoweek
интервю
През 2013 г. ще заработи система за управление на трафика
От: Ива Иванова
12:11 31-10-2011
Любомир Христов
Любомир Христов е заместник-кмет на София с ресор "Транспорт и транспортни комуникации". С него разговаряме за електронните системи в градския транспорт, планираните промени и обновявания на системата за таксуване на пътниците и други проекти на Центъра за градска мобилност.

Г-н Христов, по проекта за интегриран столичен градски транспорт се предвижда въвеждане на система за управление на трафика. Кога ще заработи тази система? 
Системата за управление на трафика, която ще се внедри на този етап по проекта, ще позволи приоритетно преминаване на 800 превозни средства на градския транспорт през 20 от най-натоварените кръстовища на столицата. За целта ще бъдат монтирани съответните устройства в тези превозни средства и модернизирани светофарните уредби. Освен това, ще се въведе синхронизиране на фазите на светофарните уредби в реално време съобразно трафика.

Предстои след одобрение от Eвропейската комисия да започне процедурата по избор на изпълнител за доставката и монтажа на оборудването. Очакваното пускане на тази система в експлоатация се предвижда през 2013 г.

По същия проект се предвижда поставянето на още информационни табла на спирките на градския транспорт. Kога навсякъде ще има информационни табла?
В настоящия момент от около 2500 спирки на градския транспорт в София само 103 са оборудвани с електронни информационни табла, показващи в реално време кога пристига следващото превозно средство на спирката.

Предвижда се инсталирането на още 600 такива табла. Международната практика показва, че оптималното количество на електронните табла от общия брой спирки в един град е между 1/4 и 1/3, като критерий за поставянето им е натовареността на спирката и техническите възможности (наличие на електроснабдяване и др.). В тази връзка увеличение на електронните табла след приключване на проекта за интегриран столичен градски транспорт може да бъде реализирано като втора фаза.

Как се осигурява точността на тези табла, тъй като понякога има разминаване между показанията на таблото и реалното разписание?
Функционирането на информационните е-табла е свързано с действието на GPS системата за контрол и управление на превозните средства на масовия градски транспорт, която дава информация за реалното местоположение на всяко превозно средство и движението му спрямо действащото разписание.

Данните в тази система се обновяват на всеки 30 секунди и актуалната информация автоматично се предава към информационните електронни табла. При това таблото показва минутите, след които ще пристигане превозното средство, в зависимост от времето за придвижване.

Разминаването между показанията на таблото и реалното пристигане на превозното средство се дължи на възникнали обстоятелства в транспортната обстановка – интензивен трафик, пътно-транспортно произшествие и др., които не могат да бъдат отчетени от GPS системата предварително, съответно и от информационните електронни табла. Фактически системата отчита времето, което остава до реалното пристигане на превозното средство на съответната спирка.

Ще бъдат ли обхванати и автобусите от електронната система за таксуване на пътници и ако да – кога? 
Още при изграждането на настоящата система за таксуване на пътниците в електрическия транспорт в столицата беше предвидено нейното разширение. За разширяване на системата беше сключен договор за заем с ЕБВР. Предстои провеждане на открит международен търг по правилата на ЕБВР за избор на доставчик и реализация на доставката и монтажа през следващата година.

Ще бъде ли развита електронната система за таксуване на пътници? 
Въвеждането на електронното таксуване не е просто заместване на един вид носител на информация с друг, нито е самоцелно или безсмислено. Натрупваната статистическа тарифна и експлоатационна информация и в момента оказва влияние върху развитието на градския транспорт – добавят се нови тарифи (без основно да се променя тарифната политика), както и се планират и извършват експлоатационни промени.

Статистически данни за пътуванията в електрическия транспорт, за които до въвеждане на електронната система за таксуване трябваше да се извършват платени наблюдения и изследвания, се получават автоматично от системата. Данните за зареждане на карти по категории и видове тарифи, както и по работни места и бюра, се получават автоматично, което доведе до разширяване на местата за зареждане на карти и допълнително разширение на системата. 

Предвижда се както разширяване на мрежата от места за зареждане, така и въвеждане на автомати за зареждане на електронните карти чрез банкова карта. Освен това се разширяват начините за заплащане – в момента текат тестове за въвеждане на заплащане през банков терминал в абонаментните бюра на Центъра за градска мобилност.

След въвеждане на система за електронно таксуване в целия градски транспорт, на основата на натрупаната до момента информация от системата, се предвижда цялостна промяна в тарифата, която да доведе до по-точно тарифиране според действително извършените пътувания (по разстояние или време).

Избраният електронен носител на информация дава възможност за добавяне на допълнителни приложения (например „park and ride” таксуване; заплащане за паркиране и др.). При разширяване на системата за зареждане настоящата електронна карта за пътуване би могла да се превърне в т.нар. city card, като се ползва за различни общински услуги.

Какво предстои да се направи относно промяната на системата за таксуване на пътниците в градския транспорт като цяло, за да се избегне продължаващия проблем с нередовните пътници?
Проблемът с нередовните пътници е проблем във всички големи градове, независимо от системата за таксуване. В големите градове гратисни пътувания има дори в метрото, където са въведени входни бариери и електронно таксуване. Затова може да се говори не за премахване изцяло, а за намаляване на нередовните пътници.

Това може да бъде постигнато само с комплекс от мерки, от които системата за таксуване е само един елемент.

Други основни елементи са: засилване на превантивната роля на контролния апарат – основно по-голям брой проверки по линии, за които статистиката на контрола, която дава електронната система, показва увеличен брой нередовни карти; ангажиране на водачите в процеса на таксуване на пътниците (например където е възможно - основно крайградските линии - въвеждане на качване само от първа врата и контрол от водача на таксуването, като апаратите за таксуване се монтират при водача); ангажиране на общинската полиция в процеса на контрол на пътници, особено в участъци с увеличен брой гратисни пътувания; усъвършенстване на предлаганата услуга за пътниците в резултат от въвеждане на електронната системата в целия градски транспорт: по-справедливи тарифи съобразно действително пропътуваното разстояние (така ще се намали броят на нередовните пътници при къси пътувания), увеличен брой превозни средства по линии, за които статистиката от системата показва увеличен пътникопоток, допълнителни услуги в тарифата (заплащане за багаж или допълнително лице с една и съща карта) и др.

Планира ли се развитието на системите за автоматично гласово известяване на спирките в повече превозни средства във връзка с обновяването на автопарка на градския транспорт?
До този момент „Столичен електротранспорт” е внедрил със собствени средства системата за автоматичното гласово известяване на спирките в 101 превозни средства – 71 трамвая и 30 тролейбуса. „Център за градска мобилност” има изготвена програма за осъществяване на целия проект по внедряване на системата във всички превозни средства на масовия градски транспорт, която трябва да се реализира в срок до 2013 г. включително.

Внедряването на системата ще се извършва поетапно при обновяването на автопарка, като за целта в договорите между Столична община и транспортните оператори ще бъде заложено като изискване новите превозни средства задължително да бъдат оборудвани с необходимите хардуерни елементи с възможност за инсталиране на софтуер за обработка на информацията от GPS бордовото устройство в превозното средство и преобразуването ѝ в гласова.

Центърът за градска мобилност ще внедри система за информационна сигурност. Какво ще гарантира тази система и кога се очаква да приключи проектът? Каква е неговата стойност?
В момента се реализира европейския проект - "Повишаване на конкурентоспособността чрез инвестиции в информационната сигурност", по оперативна програма „Развитие на конкуренто-способността на българската икономика” 2007-2013 и въвеждането на стандартите по ISO 27001:2005. В рамките на проекта са предвидени за изпълнение дейности по разработване и внедряване на система за управление на информационната сигурност, доставка и инсталиране на оборудване, доставка и инсталиране на програмен продукт – Система за следене на наличността, работоспособността и натоварването на активите в информационно-комуникационните технологии (ИКТ), сертификация на системата за управление на информационната сигурност.

Срокът на проекта е 12 месеца, стойността му е 198 728 лв., като съфинансирането от страна на кандидата е 25 %(49 682 лв.), а останалите 75% (149 046 лв.) се финансират от ОП ”Конкурентоспособност”.

Внедряването на система за управление на информационната сигурност е комплекс от мерки за качествено  подобряване  информационната и корпоративна сигурност на дружеството.

В това направление основно тя регламентира управлението и достъпа до информационните масиви и електронните системи в дружеството, създава възможност за много по-добра отчетност на извършваните действия от страна на потребителите на информационните ресурси и не на последно място следи наличността, работоспособността и натоварването на ИКТ активите, което от своя страна повишава отказоустойчивостта на всички електронни и комуникационни системи в дружеството, респективно непрекъсваемостта на бизнес процесите в него.
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от интервю
Очаквайте нови устройства с Bay Trail през Q4 на 2013 г.
10:15 14-10-2013
Богдан Джорджеску от Intel пред InfoWeek
Интернет на нещата е голяма възможност за България
11:28 15-04-2013
Бернд Хайнрихс пред InfoWeek
До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения
10:42 18-03-2013
Димитър Цветков и Борис Накев пред InfoWeek
  Най-четено от интервю
11:28 15-04-2013 Интернет на нещата е голяма възможност за България
10:42 18-03-2013 До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения
11:49 26-04-2010 Желаем да бъдем доверен съветник на българския бизнес
11:10 29-10-2012 Широколентовият достъп e основен инструмент за развитие
10:15 14-10-2013 Очаквайте нови устройства с Bay Trail през Q4 на 2013 г.