информационни ресурси за бизнеса
България |  свят |  европроекти |  банки |  борси
Infoweek
полезно
България е на първо място по корпоративен дълг в ЕС
От: InfoWeek
Общата задлъжнялост надхвърля над 2 пъти БВП
12:17 16-01-2012
Божидар Данев и Камен Колев оповестиха данни на БСК
Въпреки че по показателя за държавен дълг в ЕС България се справя добре, страната ни е на първо място по съотношение на корпоративния дълг към брутния вътрешен продукт – общата задлъжнялост надхвърля над 2 пъти БВП. Данните бяха анонсирани по време на пресконференция, организирана от Българската стопанска камара, и се основават на реалните отчети, постъпили в Националната агенция по приходите. „Средно в Европа тези съотношения са от порядъка на 1,30-1,40 пъти, до 1,50 – в Испания”, обясни Камен Колев, заместник-председател на БСК.

Задълженията на предприятията към финансовите институции продължават да растат, но с 

10 пъти по-бавен темп спрямо 2007 и 2008 г. 

През 2010 г. темпът на нарастване на задълженията спрямо предходната година е 6% и се очаква за 2011 г. също да бъде толкова (през 2007 г. той е 50%). Това обаче е доказателство за обзелия българския бизнес инвестиционен страх и пряк резултат от спад с 45%, или над 5 млрд. лв., на инвестиционните разходи (местни и чуждестранни инвестиции) през 2010 г. спрямо 2009 г. 

На финансовите институции предприятията дължат през 2010 г. 1,1 млрд. лв., което е с 

10 пъти по-малко спрямо прираста през 2007 и 2008 г.

През 2010 г. българските компании са получили кредити за нов бизнес в размер на 9,2 милиарда лева – спад с 9 на сто спрямо 2009 г. (10 млрд. лв.). 

157 милиарда лева надхвърлят общите задължения на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката към 31 декември 2010 г., сочи анализът на БСК. Това е с 9 млрд. лв. повече спрямо 2009 г. 

Най-голямо е увеличението на междуфирмените задължения,

които достигат 104,2 милиарда лева и са със 7 милиарда лева (7,2%) повече в сравнение с предходната година. На други предприятия фирмите дължат 45,9 милиарда лева през 2010 г., докато задълженията към предприятия в група и към свързани и асоциирани компании са повече с 2,6 млрд. лв. (8% от междуфирмените задължения), а към доставчици – 2,9 млрд. лв. (11%).

Докато не се обърне трендът за срив на инвестиционните разходи, няма шансове България да излезе от икономическата криза, да се създадат нови работни места”, коментира Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК.

През 2010 г. на 1 лев брутен вътрешен продукт са се падали 2,3 лева задължения. За сравнение, през 2005 г. съотношението за 1 лев е било 1,58 лв. – по-малко с 46% от състоянието през 2010 г. Търговията, операциите с недвижими имоти и строителството са в сериозна криза – 

при тях е най-голям ръстът на просрочените задължения 

Като цяло, приходите от продажби на предприятията от нефинансовия сектор са значително по-малко от задълженията. „Не можем да очакваме, че в близките няколко години могат да се покрият тези задължения”, акцентира Божидар Данев. Според данните на БСК собственият капитал на компаниите вече е с близо 70 на сто по-малък от размера на задълженията.

1300 български предприятия са влезли в процедура за несъстоятелност през 2011 г. по данни на БСК. У нас е проблемно да се намери надеждна информация за броя им, акцентира Божидар Данев.

Наред с това, в България се упражнява финансовата гимнастика да се обявява 

несъстоятелност със задна дата, 

така че кредиторите да останат с празни ръце. Това според Божидар Данев започва да става явление в българската икономика.

Независимо от санкциите за закъснение на осигурителните плащания, растат задълженията на работодателите към персонала. Със 17% повече са задълженията за осигуровки (139 млн. лв.), а със 7% - тези от нередовно изплащане на заплати през 2010 г. спрямо 2009 г. „Това е точен показател за преминаването на голяма част от икономиката в сивия сектор”, коментира Божидар Данев.

С 447 млн. лв., или с 13%, нарастват данъчните задължения на фирмите през 2010 г. спрямо предходната година. Около 90% от тях са с продължителност над 1 година. 

През 2010 г. задълженията на държавата и общините към бизнеса за неразплатени поръчки са били 482 милиона лева, стана ясно още от пресконференцията. В края на годината 

просрочените задължения на държавата 

са в размер на 431,5 млн. лв. – 237,2 млн. лв. на държавния бюджет и 194,3 млн. лв. на общините. През годините нараства делът на задълженията на общините, което е част от намалението на ликвидността в държавните институции. Тенденцията за увеличаване продължава и през 2011 г., сочи проучването на БСК – към края на септември просрочените задължения са 457 млн. лв. (254,7 млн. лв. за централно и 202,3 млн. лв. – за местно правителство).

„Високата задлъжнялост, продължаващата декапитализация на предприятията и обезценяването на активите, които служат за обезпечение, на практиката създават опасност за банковата ни система, тъй като 

обезпеченията вече нямат стабилизираща роля”, алармира още Божидар Данев. През 2009 г. и 2010 г. лошите и преструктурираните кредити на нефинансовите предприятия непрекъснато нарастват – съответно с 10 и 19,4%. Към края на третото тримесечие на 2011 г. техният размер вече е 23,4 на сто. 
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Прогнозите на БСК за 2012 г.
Предложенията на БСК за ликвидиране на задълженият
Най-нови от полезно
ArcGIS 10.2 е вече в България!
banner 11:56 14-11-2013
Ново поколение ГИС от Esri предоставя революционни функции
Сирма подобри процесите си по разработка на софтуерен код
banner 15:50 21-08-2013
Фирмата очита силни резултати от изпълнението на ЕС проект
Производствените си процеси оптимизира Сирма Солюшънс
banner 07:00 10-08-2013
Компанията реализира договор за безвъзмездна финансова помощ
  Най-четено от полезно
07:00 10-08-2013 Производствените си процеси оптимизира Сирма Солюшънс
15:50 21-08-2013 Сирма подобри процесите си по разработка на софтуерен код
11:57 16-07-2010 Интелигентни възможности в системите за IP видеонаблюдение
16:20 12-07-2012 KYOCERA Document Solutions празнува 20-годишнината на ECOSYS
11:56 14-11-2013 ArcGIS 10.2 е вече в България!