информационни ресурси за бизнеса
зелена енергия |  енергоспестяване |  зелени финанси |  чиста природа |  зелен транспорт
Infoweek
интервю
Името и репутацията на корпорацията ни задължават
От: Виктория Лазова
12:08 25-05-2011
Георги Ранделов
Разговаряме с Георги Ранделов за развитието на Майкрософт на българския пазар, инициативите на компанията у нас и технологичните тенденции през погледа на софтуерния гигант. 

Г-н Ранделов, вие поехте ръководството на Майкрософт България преди близо 9 месеца. Каква е приемствеността в политиката на компанията у нас? 

В Майкрософт смятаме, че хората са тези, които движат всяка една инициатива и всеки един проект. В същото време иновациите, които Майкрософт разработва и внедрява  в продуктите си, се развиват според предварително определената стратегия на компанията на глобално ниво, а екипът на Майкрософт в България осигурява изпълнението на тази стратегия. 

В тази връзка приемствеността означава, че когато един проект се стартира при даден клиент, той трябва да бъде завършен и клиентът да е доволен, което не зависи от това кой е начело на българския офис. Защото водещо е името и репутацията на корпорацията и това ни задължава.  

Постави ли някакви предизвикателства пред Вас новата позиция?

Да. Не знаех какъв колектив ще намеря тук и дали колегите ще ме приемат. Това беше едното предизвикателство. 

Другото предизвикателство лично за мен беше свързано с разнообразието на областите на работа и продуктите в самата компания. Майкрософт обхваща много обширен кръг от индустрии – от потребителския сегмент и ритейл магазините до ентерпрайз сектора на големите корпорации и организации. Мога да кажа, че моят предишен опит в ИТ беше само в една част от цялата тази палитра от сегменти. И за мен предизвикателството беше и продължава да бъде как да обхвана тази палитра от клиенти – от потребителя, отделния човек, който си купува за вкъщи продукт на Майкрософт, до голямата организация, която внедрява някакво решение с бизнес ползи. 

Кои сегменти от бизнеса на Майкрософт ще развива българският офис с приоритет на пазара у нас?

Ще се насочим към развиване на облачните технологии, като целта ни е  да покажем как те носят ползи за бизнеса. Това е част от общата стратегия на компанията. В момента работим по официалното обявяване на два пилотни проекта за България в областта на “публичния облак”, което планираме за септември – октомври т.г. Предвиждаме пък първите официални проекти да са готови през януари – февруари следващата година. 

От друга страна, работим в посока изграждане на решения в сферата на “частните облаци”. Подобни решения позволяват много бърз и видим ефект от гледна точка на спестяване на разходите и увеличаване продуктивността на служителите. 

Какво включва изграждането на “частен облак” от страна на Майкрософт?

Това означава да изградим такова решение, при което клиентът да не инвестира допълнително в изграждане на инфраструктура. Това включва виртуализация с продуктите, които ние в момента предлагаме на българския пазар, като могат да бъдат виртуализирани както дейта центърът, така и работните места. Тук искам да подчертая, че ние винаги се стремим да запазим инвестициите, които клиентът е направил в оборудване до този момент.

Имате ли вече клиенти, които са направили първи стъпки към изграждане на  “частен облак“?

Да, имаме. Едно решение е виртуализацията на клоновата мрежа на една от най-големите банки у нас - Банка ДСК. Там успяхме да създадем такава виртуализационна среда, която намали многократно броя на сървърите, които те използваха за една от своите системи. Една от основните цели на проекта бе редуциране на броя на физическите сървъри в поделенията на банката от 480 на 100. Виртуализацията е реализирана с Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V.  В резултат, броят на физическите сървъри е намален повече от четири пъти, при запазване на показателите за производителност и наличност на услугите.    

Как гарантирате сигурността в облака?

Ние не можем да си позволим да имаме пробив в сигурността, защото това би поставило под риск много голям процент от бизнеса. Отделяме внимание на всеки един аспект от сигурността, за да се чувстват спокойни клиентите.  

Имаме също хибридни решения, така че когато даден клиент се чувства несигурен, данните могат да останат при него в частен облак, а приложенията и транзакциите да бъдат изнесени в публичен облак. Даваме избор на клиентите между частен облак, публичен облак и хибридно решение. 

Какво е Вашето наблюдение за пазара на облачни услуги в България?

В България облачните услуги навлизат с много бавни стъпки. Клиентите все още не са убедени, те искат да видят реални проекти и реални резултати. Тук имам предвид частните облачни решения.

Относно публичните облачни решения, които, както казах, ще обявим до края на годината, виждам потенциален голям интерес, основно от страна на малкия и средния бизнес. Причината е, че тези фирми са със силно ограничени бюджети, а изграждането на тяхна собствена инфраструктура изисква те да заделят средства за технологии и за ИТ персонал. Ние им предлагаме решение на този проблем, за да се съсредоточат върху основния си бизнес.

Публичните ни облаци представляват дейта центрове, изградени в конкретни дестинации, а клиентите ще могат да ползват целия набор от продукти, които са свикнали да ползват в офиса, с тази разлика, че не са длъжни те самите да изграждат инфраструктура. Ползването на услугите ще става на принципа на абонамента, като месечните такси ще се определят от набора продуки, който ползват. В момента обучаваме нашата партньорска екосистема, за да могат партньорите ни да предлагат този тип услуга. 

Смятаме, че ще има търсене на подобни услуги, съдейки основно от опита ни в другите държави. 

Ползва ли се Windows Azure платформата на Майкрософт в България?

Да, имаме вече няколко пилотни проекта, реализирани на тази платформа. Заслужава да се отбележи фактът, че дни след официалното представяне на Azure в световен мащаб, вече имаше български продукт, базиран на технологията. Става въпрос за решение, разработено от стартираща компания, член на програмата на Майкрософт за подпомагане на стартиращ бизнес Microsoft Bizspark. Track My Business (TMB), http://www.trackmy.biz/ е софтуер, който е базиран изцяло на платформата Windows Azure и се предлага изцяло като услуга. Това позволява изключителна гъвкавост, съобразяване с нуждите на клиента, строго индивидуално определяне на цена, минимално време за внедряване и пускане в експлоатация, практически никакви разходи за хардуер и допълнителен софтуер. Клиентът заплаща конкретно каквото получава и колкото ползва.  В момента и други наши клиенти провеждат пилотни тестове. Към края на годината Azure вече ще бъде услуга, която официално ще започнем да предлагаме в България. 

За момента тя се тества както от клиенти от области извън ИТ, така и от фирми за софтуерни разработки, които тестват Azure с цел оптимизиране на своите разходи. Целта е те да използват платформата като среда за разработка, без да инвестират в допълнителна инфраструктура. Платформата може да се ползва и за разгръщане на приложения. 

Планирате ли промени в партньорската мрежа на Майкрософт у нас?

Механични промени – не. Миналата година Майкрософт смени партньорската си програма, като сертификацията на партньорите вече се определя от 31 компетенции. Партньорите решават в кои от компетенциите биха искали да се сертифицират. 

Повишихме и изискванията в процеса на самата сертификация. Ако един партньор иска да стане „златен“, той трябва да има минимум 4 човека, сертифицирани в съответната компетенция. Не е възможно един човек да бъде сертифициран в две компетенции – това не носи предимство на фирмата. По този начин смятаме, че качеството на услугите, предлагани от партньорите към крайните клиенти, ще бъде по-високо. 

Мога да споделя, че всички наши партньори, които имаха златни и сребърни компетенции по старата програма, се пресертифицираха, което означава, че те инвестираха в обучение на персонала и назначение на нови хора.  

Какви са целите, които си поставяте, за развитието на Майкрософт в България?

Искам фирмата да расте – както по отношение на персонал, така и относно проекти и бизнес резултати. Тук имам предвид проекти както сред големите компании, така и при малкия и средния бизнес и в ритейл сегмента. 

Освен облачния компютинг кои други сегменти ще развивате у нас?

В момента у нас се увеличава търсенето на системите за управление на предприятия (ERP) и на системите за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM). Интересът се повишава доста през последните няколко години. През последните 6 – 7 месеца започнахме да  реализираме и първите проекти, а динамиката на ERP и CRM пазара се увеличи значително. 

Сред причините за нарасналия интерес е и фактът, че фирмите, внедрили подобни системи, стават по-конкурентоспособни на външните пазари, а както сочи статистиката износът на страната ни през последните месеци нараства.  

Можете ли да коментирате сделката между Майкрософт и Скайп?

Силно сме убедени, че това е един правилен ход. Интеграцията на Скайп в портфолиото от продукти, които ние предлагаме, ще бъде много добра и потребителите както на Скайп, така и на продуктите на Майкрософт ще имат повече ползи. 

Доколко сделката ще повлияе на пазара на видеоконференции?

Бъдещето ще покаже. Тук обаче искам да споделя, че от август т.г. Майкрософт започва да предлага на българския пазар решението Lync, което обявихме миналата година в световен мащаб. То е насочено към провеждане на видеоконференции, конференции PC към PC, набиране на телефонен номер от компютъра и др. Като цяло Lync е софтуерно решение, насочено към оптимизиране на комуникационната инфраструктура на една организация. 

За България вече имаме два пилотни проекта при наши клиенти, където започваме внедряване с цел тестване на решението. 

Съвсем скоро се състоя техническата конференция “Дни на Майкрософт” 2011. Какви бяха резултатите от конференцията? 

Когато подготвяхме конференцията, решихме да покажем на нашите клиенти, че самите ние в Майкрософт използваме новите технологии. Тъй като тази година решихме да направим паралелни събития – в София и във Варна, откриването на конференцията направихме с помощта на Lync. За целта свързахме виртуално трите зали за откриването – две в София и една във Варна, така че гостите ни и в трите зали имаха възможност да гледат представянето на живо в реално време. 

Резултатите от тазгодишната конференция – като оценка на гостите и като интерес към отделните решения, показват двуцифрен ръст спрямо минали години. 

В каква насока ще се развива конференцията в бъдеще?

Мисля, че трябва да запазим формата. Разбира се, ще продължим всяка година да изненадваме посетителите с нещо ново и интересно. Причината е, че Майкрософт не е статична компания, ние непрекъснато пускаме нови продукти и предложения и искаме да скъсим пътя от лабораторията до пазара в България. 

Как се развива инициативата EUGA за подпомагане на малки и средни компании за кандидатстване по европроекти?

Според последните данни от края на април, за 4 месеца измежду 11 проекта, които са били разработени с помощта на EUGA, 9 са получили одобрение и са спечелили финансиране. От старта на програмата през 2007 г. повече от 800 компании, НПО и публични институции са получили консултации. Подадени са проекти за над 26 милиона евро за инвестиции, иновации, подобряване управлението на качеството, по-добро обслужване на гражданите и бизнеса и обучения. Одобрени проекти са за повече от 20 милиона  евро по ОП „Конкурентоспособност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Административен капацитет“. Какви инициативи предприема Майкрософт у нас във връзка с ограничаване на софтуерното пиратство?

Според последните данни България излезе от списъка на държавите с висока степен на пиратство. Това е показател, че всички действия, които правителството предприема в тази насока, са ефективни. Доста правителствени организации и частни структури са ангажирани с преодоляването на този проблем. 

Това, което се забелязва, е, че има промяна в нагласата на потребителите у нас. Положителното е, че хората променят начина си на мислене. Тази промяна намери своето отражение и в резултатите от последното  глобално проучване на софтуерното пиратство, направено от Сдружението на издателите на бизнес софтуер (BSA) и IDC. През 2010 г. делът на използвания нелицензиран софтуер в България е спаднал с 2 пункта, достигайки 65% - най-ниското за страната ни ниво досега.

Какви са социалните ангажименти на компанията у нас и в какви направления ще се развиват те?

По тази тема може да се говори много дълго. Искам обаче да отбележа няколко неща. На първо място е нашият ангажимент към българското образование. Той е от няколко години и ще продължи и занапред. Инвестираме непрекъснато и по различен начин в образованието в България, във всички негови нива. 

Развиваме и други социални инициативи. Например проекти по даряване на доброволен труд в полза на обществото.   Всеки служител в Майкрософт има право на три дни отпуск за участие в такива доброволни начинания. Това е част от фирмената ни политика и всеки един от нас гледа много сериозно на тези инициативи.

Активно участвахме в инициативата „Мениджър за един ден“. Продължаваме да развиваме и инициативата  за беопасността на децата в интернет. В тази връзка направихме филм, съвместно с ГДБОП и Visa, който показва три действителни случая на насилие и издевателства над деца от страна на техни връстници и педофили. Той ще се прожектира в училищата в цялата страна,  вече е показан пред ученици във Видин, Ямбол, Добрич и Монтана. 

Зелена компания ли е Майкрософт?

Да, и ще дам два конкретни примера. В Майкрософт България използваме рециклирана хартия и имаме изискване служебните коли да са с определен лимит на отделяния въглероден диоксид. 

От друга страна, за всеки един проект, който изграждаме, се опитваме да дадем оценка за въздействието върху околната среда.  

Това не е просто мода, а необходимост, ако искаме децата ни да живеят в нормална среда. В нашия офис започваме от „малките неща“ в ежедневието – разделно събиране на боклука, изключване на компютрите и светлините в края на работния ден, имаме и контейнер за стари батерии. 

За Майкрософт в световен мащаб е важно да следи нивото на отделяните вредни емисии и постоянно да работи за намаляването им. До 2012 г. сме си поставили за цел да се намалят излъчваните вредни емисии с поне 30% – сравнено със стойностите от 2007 г. Ще постигнем тази цел чрез подобряване на енергийната ефективност на офисите и центровете ни за данни, намаляване на пътуванията по въздух и увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Майкрософт доброволно обявява данните за отделяните емисии чрез проекта Carbon Disclosure Project.

Лично

Как и по какво оценявате хората при първа среща?

Преди всичко преценявам по това колко отворен е човекът в процеса на разговора – от гледна точка на искрена дискусия и теми. Начинът на държане на човека по време на срещата също е важен. 

Как разрешавате служебни конфликти?

Тук би трябвало да отговорят моите колеги :) Опитвам се конфликтите да бъдат разрешени по начин, който е печеливш за всеки един от участниците в конфликта. Разбира се, правя винаги разграничение дали конфликтът е личен или служебен. Ако е вторият, Майкрософт като корпорация има стратегия за разрешаване на подобни конфликти. Целта обаче е да се създаде добре балансирана среда, в коята да не се създават конфликти, отколкото те да се разрешават впоследствие. 

Къде поставяте границата между личния и служебния живот?

Мисля, че личният и служебният живот си помагат един на друг. Опитът, който човек черпи в работата си, му помага и в личния живот, и обратно. Граница трябва да има, за да има баланс между личния и служебния живот, но не бих казал, че като се прибера вкъщи, забравям за работата. Напротив, често когато съм в отпуск или вкъщи, „фоново” мисля за неща от работата ми и тогава ми идват добри идеи.

С какво не се разделяте винаги, когато пътувате?

Телефон и книга.

Как релаксирате?

И активно, и пасивно. Обичам да пътувам, спортувам също. Чета книги, гледам филми, срещам се с приятели. 
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Визитка:
Най-нови от интервю
Очаквайте нови устройства с Bay Trail през Q4 на 2013 г.
10:15 14-10-2013
Богдан Джорджеску от Intel пред InfoWeek
Интернет на нещата е голяма възможност за България
11:28 15-04-2013
Бернд Хайнрихс пред InfoWeek
До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения
10:42 18-03-2013
Димитър Цветков и Борис Накев пред InfoWeek
  Най-четено от интервю
11:28 15-04-2013 Интернет на нещата е голяма възможност за България
10:42 18-03-2013 До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения
11:49 26-04-2010 Желаем да бъдем доверен съветник на българския бизнес
11:10 29-10-2012 Широколентовият достъп e основен инструмент за развитие
10:15 14-10-2013 Очаквайте нови устройства с Bay Trail през Q4 на 2013 г.