информационни ресурси за бизнеса
зелена енергия |  енергоспестяване |  зелени финанси |  чиста природа |  зелен транспорт
Infoweek
полезно
ЕСРИ ГИС за електропреносната мрежа високо напрежение
От: InfoWeek
Ново ниво при управлението на инженерната инфраструктурa
13:47 7-09-2011
В съвременния динамичен и конкурентен свят всяка организация от ютилити сектора трябва да бъде конкурентоспособна, ефективна и пазарно ориентирана. Съобразявайки се с пазарните нужди, усилията на ЕСРИ България са фокусирани в предоставянето на дружествата от този сектор на иновативни ГИС решения, осигуряващи интеграция на различни нива – технологична (мобилни, сървърни, настолни, уеб), интеграция на данни от различни приложни области и формати, системна интеграция на приложения.

Компанията е с дългогодишен успешен опит във внедряването на корпоративни ГИС в предприятия от областта на инженерната инфраструктура, като Електроенергиен системен оператор (ЕСО), Чез, EVN, Софийска вода, Овергаз, БТК, НК „Железопътна инфраструктура“, Летище София и др. 

Разработената и внедрена от ЕСРИ България ГИС в ЕСО съдейства за ефективната експлоатация, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа. Използването на ЕСРИ ГИС технологиите за планиране, поддръжка и мониторинг съдейства както за повишаване надеждността на преноса, така и за повишаване на икономическата ефективност при управление на активите, на оперативните дейности, на възвращаемостта от направените инвестиции и за намаляване на разходите.

ГИС приложението е разработено за десктоп, уеб и мобилни потребители върху стабилна сървърна основа на базата на ESRI ArcGIS платформата. 

Десктоп приложението позволява създаване и управление на информационната база, поддържане на детайлна информация за техническите характеристики и характеристиките на състоянието на всички обекти, изготвяне на множество справки, анализи, тематични карти и др.

Уеб приложението дава възможност за достъп през Интернет/Интранет и извършване на множество справки и анализи, идентификация на обекти от мрежата и от кадастъра, поддържане на характеристики (технически и на състоянието), и мн. др.

Мобилното приложение осигурява бърз, лесен и акуратен начин за поддържане на актуална информация за характеристиките на състоянието на обектите от структурата на мрежата, подпомага дейностите при инспекция и инвентаризация на терена.

Системата предоставя достъп до:

* Базови и специализирани карти на територията на страната;

* Представяне на обектите от мрежата високо напрежение;

* Структура на мрежата високо напрежение;

* Информация за техническите характеристики и характеристиките на състоянието на обектите;

* Съставяне на справки за обектите;

* Кадастър и горски подотдели;

* Тематични карти.

ГИС системата дава възможност за многопотребителски редакции при работа във версии, които подлежат на преглед и одобрение от оторизирани служители в ЦУ на ЕСО. По този начин се осъществява контрол на записите в базата данни и коректността на информацията.

Системата е изградена като напълно резервирана информационна система (с периодична репликация на данните). 

ГИС е интегрирана с останалите информационни системи на ЕСО (ERP, SAP, PLS-CADD и др.) като са отчетени спецификата на бизнес и технологичните процеси в компанията и конкретните бизнес ползи, които носи. 

ГИС на ЕСО е в процес на разширяване на възможностите и функционалностите в насока по управление на собствеността и сервитутното право, и интеграцията й в информационно-комуникационната инфраструктура на НЕК.
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Внедрената ГИС подпомага дейности като:
За ЕСРИ България
Най-нови от полезно
ArcGIS 10.2 е вече в България!
banner 11:56 14-11-2013
Ново поколение ГИС от Esri предоставя революционни функции
Сирма подобри процесите си по разработка на софтуерен код
banner 15:50 21-08-2013
Фирмата очита силни резултати от изпълнението на ЕС проект
Производствените си процеси оптимизира Сирма Солюшънс
banner 07:00 10-08-2013
Компанията реализира договор за безвъзмездна финансова помощ
  Най-четено от полезно
07:00 10-08-2013 Производствените си процеси оптимизира Сирма Солюшънс
15:50 21-08-2013 Сирма подобри процесите си по разработка на софтуерен код
11:57 16-07-2010 Интелигентни възможности в системите за IP видеонаблюдение
16:20 12-07-2012 KYOCERA Document Solutions празнува 20-годишнината на ECOSYS
11:56 14-11-2013 ArcGIS 10.2 е вече в България!