информационни ресурси за бизнеса
образование |  кариери |  обучение
Infoweek
анализи
ИТ секторът у нас генерира 3% от БВП с 1% от заетите
От: InfoWeek
3 пъти повече софтуерни специалисти ще бъдат нужни до 2015
10:47 14-10-2013
3 процента от БВП генерира ИТ секторът в България с персонал, който е едва 1% от общия брой заети лица у нас. При това браншът не се ползва със специфични инвестиционни условия и държавни стимули в сравнение с други сектори. Близо 40 000 са заетите в ИТ сектора у нас, като тук не се включват заетите на свободна практика. С 4-5% годишно нараства броят на откритите нови работни места в софтуерния сектор. Това показва секторен анализ за ИТ бранша у нас, изготвен от БСК по проект за разработване на национална информационна система за оценка на компетенциите. 

Като цяло 65 процента от заетите в ИТ сектора са под 34-годишна възраст и са концентрирани предимно в София (72% са заетите в столицата). Ръстът на средното им месечно възнаграждение в периода 2009-2011 г. е 36 процента. 

Въпреки това всяка година в сектора навлизат все по-малко млади служители. Според експертите това се дължи на демографските процеси, но и на недостатъчната информираност относно възможностите, които предлага секторът, както и на намаляващия интерес към точни науки сред студенти и ученици. Браншът работи интензивно за привличане на млади кадри, като целеви групи са най-вече студенти във втори и трети курс – той инвестира в тяхното обучение и им предоставя заетост в рамките на стажантски програми.

Повишава се броят на отворените позиции за ИТ специалисти у нас. В периода 2009-2011 г. най-търсени професии са били: старши софтуерни разработчици, инженери по осигуряване качеството на софтуера, автори на техническа документация, старши ИТ ръководители, ИТ консултанти и старши мултимедийни програмисти. Все по-търсени са специфични умения и по-интензивни по отношение на знанието професии (т.нар. upskilling), като езика за програмиране Java, а най-масово търсени направления при сертифицираните програми са компютърни мрежи, информационна сигурност, ИТ управление, бизнес анализи, управление на проекти. Липсата на достатъчен брой и достатъчно квалифициран персонал е основна пречка пред развитието на ИТ и по-конкретно, на софтуерния бранш у нас. Качеството на образованието и професионалната подготовка на завършващите образованието си в България ИТ специалисти са една от основните причини за това. 

Според прогнозите на БАСКОМ при среден годишен ръст от 10 процента на софтуерния сектор и при запазване на текущите темпове без съществени реформи след 10 години делът на софтуерната индустрия ще достигне 1,8% от БВП. Ако бъдат направени образователни реформи и бъдат осигурени по-голям брой софтуерни специалисти този ръст би могъл да достигне 3,8%. 

Три пъти повече софтуерни специалисти, два пъти повече управленски кадри, два пъти повече специалисти по маркетинг и продажби ще бъдат необходими до 2015 г. В следващите десет години се очаква дисбаланс на следните специалности – бизнес аналитици, проектанти на решения, творчески личности, които могат да създават ново знание. Наред с това, все по-търсени от работодателите са „меките” умения, които включват важни социални умения, подходящ манталитет и нагласи. От служителите се очаква да познават добре бизнес практиките на индустриите, за които създават решения. Все повече време отнема наемането на старши специалисти. Мобилните технологии ще бъдат водещи за създаването на нови професии в бъдеще, се заключава още в анализа.

Ръст от 6% отбелязва ИТ индустрията в Европа

през 2012 г. в сравнение с 2013 г., като се очаква темповете на растеж да се запазят в средносрочен план, анонсира Мария Трифонова, част от авторския екип на анализа. Според експертни проучванията очакванията на 43% от най-големите софтуерни компании в Европа за 2013 г. са за ръст на приходите между 5 и 15 на сто. Други 43 процента от компаниите очакват ръст между 1 и 5 процента през тази година. 3% се очаква да е ръстът на европейския софтуерен пазар.

Професиите в ИКТ сектора са на второ място по дефицит в Европа след медицинските професии, като най-много не достигат програмисти, проектни мениджъри, специалисти по обработка на данни. Броят на завършилите висше образование в областта на компютърните технологии намалява както като абсолютен брой, така и като относителен дял спрямо всички завършили висше образование. Около 128 000 студенти са завършили компютърни технологии през 2011 г., което е съизмеримо с броя на завършилите през 2003 г., сочи още анализът. Според ЕК броят на хората, които ще се пенсионират в сектора на ИКТ, ще нарасне от около 90 000 души през 2012 г. до около 120 000 души годишно през 2015 г. Така младежката заетост в сферата на ИТ намалява за сметка на хората в зряла възраст. Според най-новите данни на ЕК в сферата на компютърните технологии всяка година се откриват над 100 000 нови работни места.

Около 900 000 незаети работни места в ИКТ сферата

се очакват до 2015 г. в ЕС, показват още данните. „Недостигът на кадри е повсеместен и от тази гледна точка колкото и кадри да се съберат от българската образователна система, трябва да бъде ясно, че те със сигурност ще намерят реализация както на българския, така и на европейския пазар”, коментира Мария Трифонова.

Положителният опит от липсващата безработица в ИТ сектора би могъл да бъде предаден и на останалите сектори в българската икономика, подчерта Георги Брашнаров, председател на БАСКОМ. „За жалост, виждаме едно голямо неразбиране на позиционирането на ИКТ сектора и вместо използването на добрите практики, които сме установили, в другите сектори, виждаме целенасочено неглижиране, особено от последното правителство”. Пример за това според Брашнаров са последните идеи за продължаващо увеличаване на максималните осигурителни доходи и промяна на данъчните закони.

Секторният анализ на сектор „Информационни технологии” – текущи тенденции, проблеми и потребности” е подготвен по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, който се осъществява в периода 2009-2013 г. от Българската стопанска камара (БСК) по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Секторният анализ цели да установи какви са ключовите длъжности и компетенции, необходими за работната сила в ИТ сектора. На базата на него се очаква БСК да разработи национална информационна система за оценка на компетенциите. Освен публично достъпни данни – български и чужди – анализът включва интервюта с представители както на БАСКОМ, така и с мениджъри и служители на софтуерни компании у нас. 
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-ново от анализи
Gartner: Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2014
11:41 21-05-2014
Gartner: Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2014
Настъпва епохата на личния облак
Всеки исландец получи безплатно дигитална валута
14:28 26-03-2014
Всеки исландец получи безплатно дигитална валута
Ауроракойните са третата най-популярна криптовалута в света
E-система за събиране на публични вземания стартира в НАП
11:36 16-12-2013
E-система за събиране на публични вземания стартира в НАП
Редуцира времето за подготовка на отчети от 1 месец на 1 час
  Най-четено от анализи
11:41 21-05-2014 Gartner: Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2014
11:36 16-12-2013 E-система за събиране на публични вземания стартира в НАП
14:28 26-03-2014 Всеки исландец получи безплатно дигитална валута
11:21 16-12-2013 Как компютингът в облака ще промени бъдещето на ERP?
11:10 16-12-2013 Как ще изглежда CRM през 2015 г.?