информационни ресурси за бизнеса
образование |  кариери |  обучение
Infoweek
полезно
Производствените си процеси оптимизира Сирма Солюшънс
От: Сирма Солюшънс
Компанията реализира договор за безвъзмездна финансова помощ
07:00 10-08-2013
Сирма получи финансова помощ по ОП РКБИ
Сирма Солюшънс реализира договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” с предмет „Внедряване на системи за управление на бизнеса”. 

Целта на проекта беше оптимизиране на работните процеси и управлението на производствения капитал на компанията, което е предпоставка за дългосрочни положителни ефекти върху производителността, себестойността на продукцията, приходите от дейност и печалбата на компанията. 

В ИТ бизнеса основният производствен капитал са служителите на компанията, носители и създатели на знанието, а основният производствен процес е разработката на софтуер. В последните години, когато недостигът на образовани кадри е все по-осезаем, човешкият капитал става все по-ценен. Ако компанията не предприеме навременни стъпки и мерки, това води до забавяне ръста ѝ. 

Наемането и задържането на висококвалифицирани хора изисква целенасочени усилия и използване на нови подходи и стратегии. За да се подобри планирането, управлението и проследяването на финансовото представяне на служителите в компанията, ръководството на Сирма Солюшънс взе стратегическо решение да се внедри система за управление на бизнеса.

Дейностите по проекта включваха:


1.    Внедряване на система за управление на човешките ресурси (ЧР)
2.    Система за управление на грешки (bug tracking), проблеми (issue tracking) и управление на разработката на софтуерни проекти
3.    Система за споделяне на информация и сътрудничество
Внедряването на информационна система за управление на човешките ресурси, спомогна за: 
•    оптимизиране на процесите по наемането на персонал; 
•    оптимизиране на дейностите по планиране и контрол на изразходването на ресурсите;
•    подобряване на процесите по атестации, обучение и кариерно развитие на персонала; 
•    повишаване на мотивация на служителите, на които се предоставят редовни възможности за изказване на мнението, справедлива оценка на представянето и планиране на професионалното развитие съвместно с мениджмънта на компанията;
•    подобряване на информираността на висшия мениджмънт, което да способства адекватно делегиране и проследяване на изпълнението на оперативни задачи, както и да концентрира вниманието си върху стратегическото управление на компанията;
•    постигане на хармонична работна среда с ясно поставени цели пред служителите на компанията и споделени стратегически цели.
Системата за управление на грешки (bug tracking), проблеми (issue tracking) и управление на разработката на софтуерни проекти, както и системата за управление на комуникацията и работата в екип са от изключителна важност при работата по аутсорсинг проекти (възложени от чужди компании, с които се работи в отдалечен режим). 

В такива проекти се налага клиентът да има пряк достъп до производствения процес. Двете споменати системи правят именно това. В този смисъл, внедряването им помогна на компанията да увеличи  делът на приходи от износ.

Проектът постигна следните резултати:

•    Подобри управлението и намали разходите за управление на ресурсите в компанията;
•    Подобри производствения процес в компанията в частта на разработката на софтуер;
•    Подобри производствения процес в компанията в частта на комуникация между екипи, бизнес развитие, маркетинг, управление на проекти;
•    Намаление на времето за производство и подобрение на ефективността;
•    Отбелязан е ръст в износа на компанията с 10%  (първо полугодие на 2013 г. спрямо 2010 г.)
•    Увеличение на приходите на компанията.
•    Увеличение на броя клиенти на компанията със запазена средна доходоносност на клиент.

Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от полезно
ArcGIS 10.2 е вече в България!
banner 11:56 14-11-2013
Ново поколение ГИС от Esri предоставя революционни функции
Сирма подобри процесите си по разработка на софтуерен код
banner 15:50 21-08-2013
Фирмата очита силни резултати от изпълнението на ЕС проект
Производствените си процеси оптимизира Сирма Солюшънс
banner 07:00 10-08-2013
Компанията реализира договор за безвъзмездна финансова помощ
  Най-четено от полезно
07:00 10-08-2013 Производствените си процеси оптимизира Сирма Солюшънс
15:50 21-08-2013 Сирма подобри процесите си по разработка на софтуерен код
11:57 16-07-2010 Интелигентни възможности в системите за IP видеонаблюдение
16:20 12-07-2012 KYOCERA Document Solutions празнува 20-годишнината на ECOSYS
11:56 14-11-2013 ArcGIS 10.2 е вече в България!