информационни ресурси за бизнеса
новини |  анализи |  позиция |  интервю |  полезно
Infoweek
анализи
Електронният бранш започва да овладява сивия сектор
От: InfoWeek
След бума през 2006 нивата намаляват до под 25% през 2010
12:59 12-12-2011
В електрониката сивият сектор е по-нисък от средния
Сивият сектор в бранш електроника и електротехника през 2010 г. е овладян след бума през 2006 г. и се е „стабилизирал” до нива под 25%. Това сочат данни от изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за сивия сектор на икономиката у нас.

Работодателите от бранш електроника и електротехника са силно раздвоени в оценките си за нивото на сивата икономика в бранша. Според 22% от работодателите сивите практики в бранша са до 10%, а според други 20,5% нивата са по-високи и се движат в рамките от 11 до 25%. Работодателите от бранша оценяват сивия сектор в икономиката на страната като цяло в диапазона между 30-40%, което означава, че в бранша има по-малко сива икономика, отколкото е средната за страната. 

Според проучването на АИКБ сивата икономика в бранша е имала 

най-високи стойности през 2006 г., 

когато по мнението на 22,8% от работодателите от бранша нивото на сивите практики е било между 26 и 50%, а пък други 27% от работодателите са я оценили на нива между 11-25%. През 2010 г. сивото пространство в бранша се е върнало към относително по-ниските си нива от 2000 г. - според 18,6% от работодателите през 2000 г. сивото в бранша е било между 26 и 50%, а през 2010 г. за такива нива на сивите практики в бранша говорят 17,0% от работодателите. В същото време, делът на работодателите, оценяващи сивотата на бранша на нива 11-25% през 2010 г. се е увеличил с 8,6 процентни пункта в сравнение с 2000 г. Освен това, през 2010 г. с близо десет процентни пункта (25,5% през 2010 г. срещу 15,6% през 2000 г.) е нараснал делът на работодателите, считащи че сивата икономика в бранша е до 10%. 

Работодателите от бранша асоциират сивата икономика преди всичко с 

доплащанията на ръка за извършения труд, 

без внасяне на дължимите по тези суми пенсионни и здравни осигуровки (52%). На второ място по сила (50%) е асоциацията с ДДС измами. Като сива икономика се припознават данъчните нарушения (34%), продажбите без фактуриране (32%), укриването на печалба (26%), контрабандния внос (24%) и нелоялната конкуренция (20%). Работодателите от бранша обръщат внимание, че всички „спестявания” на разходи (ДДС, данъци, мита) реално водят до нелоялна конкуренция.

В този контекст, основните щети от сивите практики за коректните фирми са загуба на пазари, свиване на печалбата, спад на продажбите, намалена конкурентоспособност.

Сред 

типичните сиви практики в бранша 

работата без трудов договор е много рядко срещана практика, споделят работодатели. Честа практика обаче е „неформалното доплащане” на част от възнаграждението за извършените дейности. Според 37,9% от работодателите, типична сива практика за бранша е работата на трудов договор за една сума плюс устни договорки за по-голямо заплащане. Социално и здравно осигуряване върху по-ниски суми от реално получаваните е друга типична практика, по мнението на 34,1% от работодателите. Близо 16% от работодателите съобщават за случаи на извънредна работа без допълнително заплащане, работа при вредни условия, нарушено право на отпуска, докато 21,9% посочват като типична сива практика за бранша неиздаването на финансови документи. 26,9% от работодателите посочват като такава отчитането на по-ниски обороти от действителните, 27,5% - отчитане на по-ниска печалба от действителната.

10% от работодателите посочват източването на ДДС като типична сива практика за бранша. Впечатлява също така относително високият процент (12%) на тези работодатели, които признават, че дават подкуп често или много често. 

Проблем за 16% от фирмите в бранша са таксите по Наредбата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Според работодателите от бранша, цитираната Наредба страда от сериозни дефекти, допълнително деформира пазара и стимулира сивата икономика.

Социално-психологически и икономически са причините, 

обуславящи сивия сектор в бранша, сочи проучването на АИКБ. Според 56,7% от работодателите стремежът да се плащат по-ниски данъци е напълно естествен и работодателят не може да бъде винен за това, че търси вратичките в закона. Също така разбираема е и нагласата на част от работодателите да укриват реалните си обороти и да обявяват по-ниски печалби. Според работодателите от бранша обаче, причините за сивия сектор могат да се търсят и в повишената организирана престъпност и рекета.

Сивите практики в бранш електротехника и електроника възникват в отговор на сериозните проблеми в дейността на фирмите от бранша. Като ключови проблеми се изтъкват свитите вътрешни пазари и вътрешно потребление, невъзможността да се поддържат непроменени нивата на разходите за труд и заплащането на висококвалифицирани дефицитни работници. Пряко следствие от това е възприемането на практиката на неформални плащания към работниците.

Ограничаването на сивия сектор е възможно, 

но при определени условия, смятат работодателите. Според 68% от тях е необходимо държавата да разработи стимули за коректните фирми, а 46% смятат, че трябва да се използват широко възможностите на браншовите организации. За повишаване на държавната подкрепа за българските продукти настояват 81,8% от работодателите от бранша, а 82,7% искат контрол, яснота и прозрачност при обявяването и формулирането на изисквания за конкурсите по обществени поръчки. 

За по-силен и ефективен контрол срещу контрабандата и нелоялната конкуренция се изказват 88,2% от работодателите, а мнението на 88,8% от тях е, че ограничаването и превенцията на сивия сектор задължително преминава през намаляването на бюрокрацията и административните прегради пред изрядния бизнес, сочат данните на АИКБ.

По преценка на работодателите от бранша най-силен ефект за ограничаване на сивата икономика ще имат наказанията: строги и публично огласени наказания (според 58% от работодателите), парични санкции (по мнението на 62% от работодателите), еднакво прилагане на закона за всички (според 90% от изследваните работодатели), повишаване ефективността на съдебната власт (според 72%) и по-висока медийна активност за изобличаване на сивата икономика (според 52% от работодателите от бранша).
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Специфика на браншa:
Какво провокира сивия сектор в бранша:
Най-ново от анализи
Gartner: Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2014
11:41 21-05-2014
Gartner: Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2014
Настъпва епохата на личния облак
Всеки исландец получи безплатно дигитална валута
14:28 26-03-2014
Всеки исландец получи безплатно дигитална валута
Ауроракойните са третата най-популярна криптовалута в света
E-система за събиране на публични вземания стартира в НАП
11:36 16-12-2013
E-система за събиране на публични вземания стартира в НАП
Редуцира времето за подготовка на отчети от 1 месец на 1 час
  Най-четено от анализи
11:41 21-05-2014 Gartner: Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2014
11:36 16-12-2013 E-система за събиране на публични вземания стартира в НАП
14:28 26-03-2014 Всеки исландец получи безплатно дигитална валута
11:21 16-12-2013 Как компютингът в облака ще промени бъдещето на ERP?
11:10 16-12-2013 Как ще изглежда CRM през 2015 г.?