информационни ресурси за бизнеса
новини |  анализи |  позиция |  интервю |  полезно
Infoweek
анализи
АИКБ: Икономиката ни изсветлява през 2011-а
От: InfoWeek, анализи
Оставаме обаче с най-сива икономика в целия ЕС
13:31 2-07-2012
За 2011 г. се регистрира „изсветляване“ на българската икономика, обявиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Тенденцията е отчетена на база данните от годишния доклад за актуализация на Композитния индекс „Икономика на светло“. 

Като основни фактори за изсветляването на икономиката от АИКБ посочват нормативните промени, засиленото правоприлагане и променящата се среда у нас, включително провеждането на медийни кампании. Независимо от постигнатите резултати обаче, размерът на неформалната икономика остава голям, съобщиха от асоциацията.  Като относителен дял спрямо размера на брутния вътрешен продукт на страната той се оценява като най-голям измежду страните членки на ЕС и около два пъти по-голям от средния размер за ЕС като цяло. 

Наблюдава се нарастване на стойността на Композитния индекс – от 63.97 на 67.40. Това означава, че Индексът регистрира “изсветляване” на икономиката за 2011 г. спрямо 2010 г. При това и двата компонента на Индекса – статистическият и социологическият нарастват. Статистическият компонент нараства от 33.98 на 35.13, а социологическият компонент от 29.99 на 32.28. Следователно намаляването на  неформалната икономика се наблюдава както от обективните статистически данни, така и според преценката на бизнеса (търговски дружества) и на активната част на населението (работници и служители), обясниха от АИКБ. Според коментар на представители на асоциацията засилените мерки на правителството в тази област, като нормативна уредба и практическо правоприлагане, са дали резултат. 

Като 

най-разпространени прояви на неформалната икономика 

през 2011 г. се очертават митническите нарушения при търговията със страни, извън Европейския съюз, фиктивните трудови договори и неиздаването на касови бонове в сферата на услугите. 

Групата от 

показатели, включени в статистическия компонент

се състои от общо седем показателя. От тях пет показателя нарастват през 2011 г., спрямо 2010 г., а два  намаляват.   Намаляващите показатели са “ДДС” и “Външна търговия – ЕС”. Спадането на техните стойности е относително малко и се компенсира от нарастването на стойностите на останалите пет показателя, така че в крайна сметка нетният резултат е повишаване на статистическия компонент. 

В същото време пет от седемте показателя на статистическия компонент на Индекса показват повишаване. Най-голямо повишаване бележи показателят “Външна търговия – извън ЕС”. Според новата му стойност има съществено намаляване на митническите измами при търговията със страни извън ЕС. Независимо от подобрението, този показател остава на най-ниското ниво от всички показатели от групата на статистическия компонент на Индекса, отбелязват от АИКБ.  

Съществено подобрение има и в областта на акцизите, както за тютюневите изделия, така и за алкохолните продукти. Подобрението е особено голямо при акцизите за тютюневите изделия – показателят нараства от 59.65 на 71.69. Изсветлява и браншът на алкохолните продукти – показателят нараства от 82.32 на 87.42. 

Показателят за 

“изсветляване” на неформалната заетост 

нараства от 75.95 на 80.72, което указва, че намалява броят на хората,  работещи без трудови договори. 

Заедно с това нарастването на показателя “Пари/Широки пари” означава, че относително по-малко стават разплащанията в брой спрямо разплащанията по банков път, което се отразява и в показателите “Разплащане в брой – между фирми” и “Разплащане в брой – на работници и служители”. 

След като се отчетат измененията на всички показатели, съставляващи статистическия компонент, средно-претеглената им стойност е 67.40, отбелязват от АИКБ. По този начин статистическият компонент като цяло бележи ръст от 3.43 единици спрямо 2010 година, допълват от там. Т.е. статистическите данни също показват “изсветляване” на икономиката като цяло. 

Групата от 

показатели, отразяващи оценката на бизнеса, 

се състои от 11 показателя. От тях 10 показателя се покачват за 2011 г. спрямо 2010 година. Това означава, че според бизнеса има подобрение на икономическата среда от гледна точка намаляване на неформалната икономика – част от икономиката е изсветляла през 2011 година.  Единствено влошаване се отчита в сферата на обществените поръчки – показателят намалява от 61.31 на 59.54. Според участниците в анкетата проблемите са преди всичко в наличието на “нагласени” конкурси. Има известно подобряване по отношение на даването и приемането на подкупи, но то е минимално и не компенсира влошаването по отношение на “нагласените” конкурси, обясняват от АИКБ.  

С 3.19 се повишава показателят за външната търговия. Това означава, че според бизнеса има подобряване и в тази сфера, намаляват митническите измами и митническите нарушения, но това подобряване е относително малко. 

Най-съществено се подобрява показателят “Разплащане в брой – работници и служители”. Намаляване на разплащанията в брой се отчита изобщо – както между фирми, така и по отношение на възнагражденията на работниците и служителите. Обяснение за този резултат може да се търси в две посоки. От една страна са нормативно въведените количествени ограничения за разплащания в брой. От друга страна е намаляването на  лицата, които работят без официални трудови договори. 

Пазарът на труда изсветлява, 

такъв извод се налага от повишаването на двата показателя – “Пазар на труд – работа без договори” и “Пазар на труд – работа с фиктивни договори”. Но това изсветляване не е равномерно – по отношение на фиктивните договори показателят се подобрява съществено по-малко и остава значително по-ниско в сравнение показателя за работа без договори. Това означава, че вероятно много хора, които преди са били без трудови договори, сега имат официални договори, но те не отразяват действителните им взаимоотношения с работодателите, а са сключени при фиктивни, по-ниски условия, обясняват от АИКБ. Т.е. има подобрение, има изсветляване в тази сфера като цяло, но то остава ограничено и част от проблемите просто са се изместили. 

Групата от 

показатели, отразяващи мненията на работниците и служителите, 

се състои от общо седем показателя. От тях четири показателя се покачват за 2011 г. спрямо 2010 г., а три показателя спадат. От трите показателя, които спадат, един – “Пазар на труд - основна работа с фиктивни договори” намалява съвсем малко, с 0.7, което е в рамките на статистическата грешка и не би следвало да се отчита като проблем. Другите два, от трите спадащи показателя, са  “Пазар на потребителски блага – услуги” и “Избягване на данъци”. 

Намалението на показателите, които спадат, обаче е значително по-малко от увеличението на останалите показатели и в резултат на това нетният ефект е положителен. Това означава, че според активната част на населението, също както и при бизнеса, има подобрение на икономическата среда от гледна точка на неформалната икономика. 

Двата показателя “Пазар на потребителски блага – услуги” и “Избягване на данъци” спадат съответно с 3.89 и 6.86. Според данните от анкетата има подобрение по отношение на издаването на касови бонове за стоки – съответният показател се повишава. В същото време има влошаване по отношение на издаването на касови бонове за услуги – показателят намалява. Този резултат от анкетите може да се обясни със задължителното въвеждане на онлайн връзка с НАП на касовите апарати на фирмите. Видимо тази мярка е дала ефект  за стоките,  докато няма ефект при услугите, поради по-малките възможности за проследимост на извършването на услуги и по-ниската степен на институционализация на предлагащите услуги. Така, в крайна сметка, коректното  отчитане на оборотите в сферата на услугите остава проблемно – показателят не само спада за 2011 г. спрямо 2010 г., но и има най-ниската стойност от цялата група показатели.  

Другият показател, който бележи спад, е “Избягване на данъци”. Въпреки спада той все пак остава показателят с най-висока стойност, както от групата на подкомпонента „Работници и служители“, така и от групата „Търговски дружества“. Поради това, макар спадът сам по себе си да е негативна индикация,  все пак явлението не е тревожно. То може да се разглежда като вид реакция на продължаващата икономическа криза. 

Съществено се подобряват индикаторите за работа без договори, както за основна работа, така и за  допълнителна. Т.е. мнението на анкетираните работници и служители е, че през 2011 г. относително по-малко хора в сравнение с 2010 г. работят без официални договори. 
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Причини за “изсветляване” на икономиката:
Най-разпространените прояви на неформалната иконом
Най-ново от анализи
Gartner: Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2014
11:41 21-05-2014
Gartner: Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2014
Настъпва епохата на личния облак
Всеки исландец получи безплатно дигитална валута
14:28 26-03-2014
Всеки исландец получи безплатно дигитална валута
Ауроракойните са третата най-популярна криптовалута в света
E-система за събиране на публични вземания стартира в НАП
11:36 16-12-2013
E-система за събиране на публични вземания стартира в НАП
Редуцира времето за подготовка на отчети от 1 месец на 1 час
  Най-четено от анализи
11:41 21-05-2014 Gartner: Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2014
11:36 16-12-2013 E-система за събиране на публични вземания стартира в НАП
14:28 26-03-2014 Всеки исландец получи безплатно дигитална валута
11:21 16-12-2013 Как компютингът в облака ще промени бъдещето на ERP?
11:10 16-12-2013 Как ще изглежда CRM през 2015 г.?