информационни ресурси за бизнеса
новини |  анализи |  позиция |  интервю |  полезно
Infoweek
интервю
Чрез облачната инфраструктура спестявате и време, и пари
От: Виктория Лазова
13:37 4-05-2011
Ивайло Стоянов, HP България
Ивайло Стоянов е мениджър „Продажби корпоративни клиенти“ в HP България. Разговаряме с него във връзка с конференцията на HP, посветена на компютинга в облака, която ще се проведе на 11 май в София. Пред InfoWeek Ивайло Стоянов разкрива визията и стратегията на HP за облачния компютинг, както и най-важните акценти от предстоящата конференция.

Г-н Стоянов, компютингът в облака набира все по-голяма популярност в света? Каква е причината за това?

Огромният интерес към облачния компютинг се дължи на факта, че в условията на все по-нарастващи изисквания от страна на бизнеса и все по-намаляващи средства, отделяни за ИТ като цяло, единственото решение за справяне с тази ситуация е облачна инфраструктура. Облакът може по бърз, лесен и достъпен начин да провизира услуги веднага. Днес бизнесът няма време да стартира проект за дадена услуга и да чака месеци да се „вдигне“ тази услуга. Затова отговорът е именно облачната инфраструктура. Чрез нея се пестят и време, и пари.

Каква е стратегията на HP за облачния компютинг? 

От началото на 2011 г. HP стартира своята стратегия за облачни технологии, наречена Instant-On Enterprise. Като цяло Instant-On Enterprise е концепция, която дава нови възможности пред бизнеса. 

Какво включва Instant-On Enterprise? 

Instant-On Enterprise стратегията предвижда възможност всеки един бизнес в рамките на своите нужди да достъпва информацията без значение по какви канали, от кое място и по кое време. Именно чрез решенията, които HP обяви в рамките на стратегията Instant-On Enterprise, могат да бъдат изградени облачни инфраструктури на всеки един клиент, които има нужда да достъпва своите данни като услуга навсякъде и по всяко време.  

Тук мога да дам един пример. В миналото, когато е започнала голямата индустриализация, всяка една тъкачна фабрика е изграждала за своите нужди електроцентрала. След време обаче, както знаем, електрическите централи стават нещо, за което хората дори не се замислят, а електроенергията се предлага като услуга. 

Концепцията за ИТ услугите изглежда по същия начин. Потребителите очакват навсякъде да имат свързаността, която им е необходима, и да получат данните, които са им необходими, без изобщо да се замислят къде са тези данни, как изглеждат и какво представляват. 

На практика чрез решенията в рамките на стратегията Instant-On Enterprise могат да бъдат изграждани решения от типа частен и публичен облак, както и решения от смесен тип – публична и частна инфраструктура. 

Какво точно представляват тези инфраструктури?

Публичните облаци са насочени към всякакъв тип организации, които биха могли да използват услуги от публична инфраструктура. Частните  от своя страна са предназначени за организации - главно предприятия от по-голям тип, които могат да изградят частни облачни инфраструктури в рамките на самата организация.  

При смесения тип има възможност в рамките на вътрешната инфраструктура част от необходимите ресурси да бъдат изнесени върху публична инфраструктура. Да вземем за пример компания, която управлява ERP система, налагаща конкретни изисквания към хардуерните и софтуерните платформи, върху които работи. Тази ERP система може да бъде купена, притежавана и управлявана от компанията, но цялата платформа под тази система може да бъде изнесена и наета като услуга от външен доставчик. 

В края на януари HP обяви свои решения за облака - HP Hybrid Delivery Cloud Solutions. Какво включват тези решения?

В Hybrid Delivery Cloud Solutions се включват различни дивизии в HP, които доставят части от облачното решение. Предимството на HP е, че може да предостави решение от край до край, обхващащо от настолния компютър до бек енд системата, която не се вижда от потребителя. Предимство е и фактът, че клиентът може да разчита на само един доставчик и да има сигурност, че всичко, което очаква да получи, ще бъде доставено в рамките на бюджета и в рамките на определения срок. 

Реално Hybrid Delivery Cloud Solutions включва съвкупност от продукти и услуги. Тук имам предвид хардуер, софтуер, услуги по внедряването, както и услуги по доставка на самото облачно решение. HP разполага с екипи, които предлагат също консултантски услуги по внедряването.

Как се възприемат Hybrid Delivery Cloud Solutions решенията у нас? 

Регистрираме много голям интерес. Разбира се, имаме много референции от света, а в България очакваме съвсем скоро да покажем подобно решение. 

Решенията на HP за облака са основно за големи компании. Предлагате ли решения и стратегии за компютинг в облака и за малки и средни компании?

Да, предлагаме. В компании от МСП сегмента също е възможно да бъдат изградени частни облачни инфраструктури. Въпросът е доколко е рентабилно за такива компании да поддържат подобна инфраструктура и не е ли по-удачно те да използват публични облачни инфраструктури, каквито HP също предлага. 

Решението обаче е различно за всеки потребител и за всеки клиент. Наши експерти могат да направят ROI (Return of Investment) анализ за всеки един клиент, от който да стане ясно кое е най-подходящото решение за него.

Предлагате ли запазване на инвестицията на клиента в съществуващо до момента оборудване, когато стартирате изграждане на облачна инфрастурктура?

Да, ние сме наясно, че инвестициите, които са направени вече при клиента, трябва да бъдат защитени. 

Как HP гарантира сигурността в облака?

Сигурността в облака се гарантира посредством следване на процеси, използване на най-модерните технологии в областта на сигурността и спазване на всички процедури и правила. 

Споменахте, че HP има изградена инфраструктура, на база на която предлага услуги в облака на свои клиенти.

Да, имаме изградена такава инфраструктура, като в HP има подразделение, което се занимава именно с такъв тип услуги. На практика ние вече разполагаме с готови предложения към клиенти, които биха желали да се възползват от такъв тип услуги. Това е публична облачна инфраструктура, която клиентите ни могат да ползват.

Узрял ли е българският пазар за облачните услуги?

В България вече съществуват организации, които предлагат „инфраструктура като услуга“. Пазарът у нас все повече се отваря към такъв тип решения, но по мое наблюдение клиентите още не са готови да преминат към подобен вид услуги. В момента у нас са предпочитани частните облаци и все повече клиенти се насочват към реализация на такива инфраструктури.

Според мен обаче бъдещето на облачните решения, както у нас, така и в чужбина, е смесеният модел и очаквам той да бъде най-търсен в бъдеще. Никога организациите няма да се чувстват комфортно да изнесат цялата си информация навън, но винаги ще са готови да ползват част от тази инфраструктура като услуга, тъй като по този начин спестяват ресурси и време. 

Кои индустрии са най-активни в търсенето и прилагането на частни облаци у нас?

В момента най-голям интерес има от банковия и финансовия сектор. Активен е също и телеком секторът. 

Очаквам засилено търсене и от страна на ютилити сектора, производствения сектор и изобщо индустрията като цяло. 

Имате ли стартирани проекти у нас в областта на облачния компютинг?

Да, имаме такива и се надявам съвсем скоро да можем да ги оповестим официално. Надяваме се дори, това да стане още на 11 май по време на предстоящата конференция на HP, посветена на компютинга в облака. 

А какво е мястото на облачните технологии в правителствения сектор?

Като изключим специализираните звена в правителството, където има много високи изисквания и където трябва да се спазят процедурни и законови норми, облачният компютинг е най-удачният вариант за използване на ИТ услуги и решения в този сектор. Причината е, че във всяко едно държавно учреждение, което е първостепенен разпоредител на средства от бюджета, може да се изгради такава инфраструктура, която да обслужва всички негови подизпълнители, агенции и др. Това би довело до огромни спестявания. 

Какво да очакваме от конференцията на HP за компютинга в облака, която ще се проведе на 11 май? Какъв ще бъде нейният акцент и за каква аудитория е предназначена?

В рамките на конференцията ще представим стратегията на HP за облачната инфраструктура и визията на компанията в тази област.

Конференцията е насочена както към ИТ специалисти, така и към бизнес потребители. Постарали сме се да включим разнообразни теми, насочени и към двете групи. 

Идеята е да покажем преди всичко нашата стратегия, да покажем също няколко референтни модела на облачен компютинг при наши чуждестранни клиенти – банки и телекоми. Ще включим и практическа презентация как се изгражда един облак стъпка по стъпка. Целим да покажем как HP като цяло доставя облачна инфраструктура и какви са отделните нива на изграждане на тази инфраструктура.

Или с други думи, ще се опитаме да разчупим стандартния формат на подобни конференции.
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Визитка:
Най-нови от интервю
Очаквайте нови устройства с Bay Trail през Q4 на 2013 г.
10:15 14-10-2013
Богдан Джорджеску от Intel пред InfoWeek
Интернет на нещата е голяма възможност за България
11:28 15-04-2013
Бернд Хайнрихс пред InfoWeek
До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения
10:42 18-03-2013
Димитър Цветков и Борис Накев пред InfoWeek
  Най-четено от интервю
10:42 18-03-2013 До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения
11:28 15-04-2013 Интернет на нещата е голяма възможност за България
11:49 26-04-2010 Желаем да бъдем доверен съветник на българския бизнес
11:10 29-10-2012 Широколентовият достъп e основен инструмент за развитие
10:15 14-10-2013 Очаквайте нови устройства с Bay Trail през Q4 на 2013 г.