информационни ресурси за бизнеса
новини |  анализи |  позиция |  интервю |  полезно
Infoweek
интервю
Центровете за данни са фактор номер едно за ръста на Сиско
От: Виктория Лазова
13:43 12-12-2011
Патрик Шмид
Патрик Шмид е директор продажби „Центрове за данни и виртуализация“ за Централна Европа в Сиско Системс. През 1993 г. той завършва Университата за приложни науки във Висбаден, Германия, със специалност електронен инженер. След завършване на висшето си образование Патрик Шмид заема различни технически и бизнес позиции в Sparkassen Informatik GmbH, преди да се присъедини към екипа на Сиско през 1998 г.

Патрик Шмид сподели пред InfoWeek впечатленията си от българския пазар и акцентира върху последните развития в най-новите технологии - на арената на компютинга в облака, иновациите в центровете за данни и тяхното бъдеще.   

Г-н Шмид, каква е причината за вашето посещение в България?

Аз отговарям за продажбите на Сиско на центрове за данни и виртуализация за Централна Европа. Реално поех този пост преди 3 месеца, като преди това отговарях за Германия, Австрия и Швейцария. Така че посещението ми на Сиско Експо 2011 в България е важно за мен във връзка с дискутираните по време на изложението теми. Преди всичко вярвам, че България предлага голям бизнес потенциал за Сиско в областта на дейта центровете, както и Източна Европа като цяло. На второ място, за мен в личен план е наистина интересно да се запозная с местни хора, да открия местната култура.

Какво е мястото на центровете за данни, виртуализацията и облачния компютинг в ИТ стратегиите на предприятията днес?

Мисля, че всяко голямо предприятие има план или най-малкото идея как да достъпи подобни технологии. Имам предвид, че повечето компании вече са стартирали сървърна виртуализация и това е един вид първа стъпка към облака, който предоставя мобилност на работния поток. Именно мобилността на приложенията е основата на облачния бизнес модел. 

Всяка ентерпрайз компания вече предприема определени стъпки в областта. Виртуализацията е част от подхода от край до край и предприятията следват този подход, който води към автоматизация. 

Повечето предприятия имат внедрени някакъв вид решения за Intel базираните си сървъри, позволяващи предоставяне на нови услуги, което предстои да бъде разширено към портали за самообслужване. Всяко предприятие следва в по-голяма или по-малка степен този подход, насочвайки се първоначално към частния облак, след което ще виждаме все повече и повече възприемане на публични облачни услуги. 

Какво е вашето мнение относно мястото на хибридния облак в тази стратегия? Дали това е най-добрият избор за предприятията в посока облачен компютинг?

Да, мисля, че това е добър избор, защото смятам, че много важна част от този процес е сигурността на данните. 

Относно сигурността на данните например съществуват редица регулации и законови изисквания за отделните държави. Затова смятам, че е добре компаниите да търсят и работят с местни доставчици и че това е успешен модел за преминаване към облака за предприятията, особено от гледна точка на изискванията за сигурност на данните.  

Какво е възприемането на публичните облачни услуги в световен мащаб и в Европа в частност?

Преди всичко двигател за възприемането на публични облачни услуги са крайните потребители и МСП клиентите. Наблюдава се все по-засилено възприемане на тези услуги. Един пример са Google Apps, съществуват и много други. 

Ако дадена компания има много малки нужди от ИТ оборудване, много по-лесно е тя да получи необходимото й чрез публично предлагани ИТ услуги. На практика компанията не разполага с голямо количество данни, които да съхранява и които да изискват много висока степен на сигурност. Рискът в този случай от изнасянето в публичния облак е много ограничен, докато ценовият ефект е много силен. 

Накрато казано – да, все повече нараства важността на публичните облачни услуги и потребителите и малките фирми ще са тези, които ще движат този процес за следващите няколко години. 

Как виждате бъдещето на дейта центровете в компаниите в условията на облачния компютинг? Да очакваме ли изместване на ролята на дейта центровете за предприятията?

Преди всичко компаниите трябва да разделят своите критични за бизнеса приложения и работни потоци от некритичните работни потоци. Критичните за бизнеса работни потоци от оперативна гледна точка са оптимизирани за частния облак, докато некритичните за бизнеса работни потоци все повече и повече могат да бъдат изнасяни на аутсорсинг към външни доставчици на облачни услуги. Вярвам, че това е бъдещето. 

Какви са иновациите в областта на дейта центровете и облачния компютинг днес?

Мисля, че най-голямата иновация е идеята за порталите за самообслужване. Представете си портал за уеб пазаруване, като например онлайн книжарницата на Amazon. Идеята за портал за самообслужване за ИТ услуги е подобна. Независимо дали купувате книги или обеми пространство за съхранение – за виртуалните машини няма голяма разлика. 

Порталът за самообслужване представлява един вид онлайн каталог, който позволява на предприятията да поставят всеки вид ИТ продукт или услуга в този каталог. Този онлайн каталог има уеб интерфейс и всички потребители имат достъп до него. Така че достигате до необходимите ви ИТ услуги само чрез едно кликване върху бутон в този онлайн портал и бивате обслужени от дейта центъра. 

Това е една много голяма иновация.  Това е един вид уеб магазин за доставка на ИТ услуги. Вярвам, че това е следващата голяма стъпка. 

Има ли вече реализирани подобни решения в предприятията?

Да, ние в Сиско имаме подобно предложение, станало възможно след 2 поглъщания, извършени през последните 24 месеца. Ние имаме продукт, които се възприема много добре през последните 3-4 месеци в Централна Европа сред доставчиците на услуги и ентерпрайз клиентите.  

Мисля, че всеки би се заинтересувал от подобно решение, тъй като то увеличава производителността. Съвременните ИТ екипи вече не са в състояние да управляват нарастващия брой компоненти. Така че трябва да се намери начин да се намали натоварването върху ИТ отдела. И уеб порталите за ИТ услуги са един фантастичен начин за постигане за тези цели. Ентерпрайз клиентите също мислят по този начин. Може би те все още нямат установени навици и не знаят как, но често питат за иновативни методи в тази област. 

Сиско е известна преди всичко като мрежова компания. Бихте ли обяснили същността на идеята на Сиско за Unified Computing?

Ние започнахме да мислим за нов дизайн за дейта центровете още през 2004 година. Нашите инженери и разработчици подходиха към проблема от страната на мрежите към страната на виртуализацията и сървърите. Тези хора заедно създадоха нова архитектура – реално ние обединихме мрежа, сървър, виртуализация и достъп до пространство за съхранение в един-единствен хардуерен елемент. Чрез UCS решението клиентите намаляват необходимото им ИТ оборудване с 30%, което означава 30 на сто по-малко дейности по имплементиране, конфигуриране, работа и поддръжка. 

Какви са основните иновации на Сиско в областта на дейта центровете и облака и какви са основните ползи за клиентите?

Имаме много иновации, но първата от тях засяга мрежите в центровете за данни. Това, което предлагаме на клиентите, е консолидация на Ethernet и Fibre Channel в една-единствена Ethernet мрежа. Това включва универсален порт например, който може да се конфигурира софтуерно като Ethernet порт или като Fibre Channel порт. Това е нещо уникално за пазара. Така имате комутатор, които може да бъде както Ethernet комутатор, така и Fibre Channel комутатор. Това позволява различни сценарии за миграция за клиентите. Тази иновация води до спестяване на 50% от разходите в мрежата на дейта центъра.

Друга иновация е UCS (Unified Computing System), за която вече говорихме. Системата има до 30% по-малко активни компоненти на едно блейд шаси. Това води до намаление на мощността за захранване, на оперативните разходи и на разходите за поддръжка на оборудването. 

На трето място, ние предлагаме решения за центрове за данни от край до край, където работим заедно с NetApp, EMC, VMware и Citrix. Ние тестваме и валидираме тези решения. Това е нещо, което обикновено правят клиентите, така че по този начин отнемаме натоварване от тях и им спестяваме време и средства при инсталиране на оборудването.  

И не на последно място са иновациите в областта на порталите за самообслужване и облачния мениджмънт, за които вече стана дума. Чрез тях ИТ услугите могат да се „поставят“ в уеб портал и да се предоставят на потребителите. Това може да увеличи производителността на ИТ отдела със 100%. 

Можете ли да опишете основните ползи за клиентите от решенията VBlock и Flexpod?

VBlock е продукт за центъра за данни. Той комбинира сторидж на EMC, софтуер на VMware и сървъри и мрежово оборудване на Сиско. Решението е тествано и валидирано за определени работни потоци. Така че клиентите разполагат с напълно завършено решение. 

Flexpod е валидиран дизайн, който предлагаме съвместно с NetApp и VMware. Това е една отворена архитектура, която подсилва цялото съществуващо сторидж оборудване, с което разполага клиентът. Основното предимство е, че клиентът разполага с валидиран дизайн, за които знае, че работи и защитава неговата инвестиция. 

И двете решения са много добри приети на пазара. VBlock представлява интерес най-вече за големи предприятия и оператори на центрове за данни, защото има огромен потенциал за намаляване на разходите на база неговата стандартизация. Flexpod от своя страна е по-скоро предназначен за търговския сегмент и средните по-големина компании, тъй като предлага гъвкава архитектура.

Какво е мястото на България в стратегията на Сиско относно дейта центровете и облачния компютинг?

Центровете за данни са фактор номер едно за ръста на компанията днес. Нашите UCS продукти, нашите Nexus комутатори, нашите решения за дейта центрове като VBlok и Flexpod генерират най-големия ръст за Сиско в световен мащаб. Това е в сила и за Централна Европа. Мисля, че същото е в сила и за България. 

Мога да обобщя, че България, както и другите държави от Източна Европа имат голям бизнес потенциал за Сиско, включително и в областта на дейта центровете. 

Позволете ми накрая едно лично мнение. Смятам, че българската култура и манталитет в областта на технологиите са много близки и пасват много добре на иновативния подход на Сиско. 

Лично:

Коя е най-голямата ви победа?

В професионален план мога да спомена постигнатото от нас в Германия, където достигнахме 10% пазарен дял при блейд сървърите за последните 18 месеца. За този период ние увеличихме пазарния си дял от 2 до 10%.

В личен план – това е моето семейство и моите деца, които обичам. 

Как решавате служебни конфликти?

Съществуват няколко важни неща в случая, но едно от най-важните е комуникацията за предотвратяване на конфликти или разрешаването им. За преодоляване на конфликтите трябва много добре да се изясни какви са очакванията на хората и какво трябва да бъде постигнато.

Къде поставяте границата между личния и служебния живот?

Линията се появява, когато вляза в моя дом. Когато видя очите на моето дете – това е границата. А когато няколко часа по-късно включа моя компютър, се връщам отново към работата.

Как релаксирате?

Моето най-голямо хоби е да карам мотоциклета си. Моята страст са мотоциклетите. 
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от интервю
Очаквайте нови устройства с Bay Trail през Q4 на 2013 г.
10:15 14-10-2013
Богдан Джорджеску от Intel пред InfoWeek
Интернет на нещата е голяма възможност за България
11:28 15-04-2013
Бернд Хайнрихс пред InfoWeek
До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения
10:42 18-03-2013
Димитър Цветков и Борис Накев пред InfoWeek
  Най-четено от интервю
11:28 15-04-2013 Интернет на нещата е голяма възможност за България
10:42 18-03-2013 До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения
11:49 26-04-2010 Желаем да бъдем доверен съветник на българския бизнес
11:10 29-10-2012 Широколентовият достъп e основен инструмент за развитие
10:15 14-10-2013 Очаквайте нови устройства с Bay Trail през Q4 на 2013 г.