информационни ресурси за бизнеса
новини |  анализи |  позиция |  интервю |  полезно
Infoweek
полезно
BI осигурява правилна бизнес стратегия
От: InfoWeek
Решението работи за компании с от 20 до 20 000 служители
16:14 3-09-2010
BI подобрява ефективността на бизнеса
Как се вземат решения във вашата организация?

Във всяка организация служителите вземат стотици решения всеки ден. Тези решения варират между предоставяне на отстъпка за определен клиент, произвеждане на ново устройство, поръчване на допълнителни материали и т.н. Понякога решенията се вземат въз основа на фактите, но се основават най-вече на опит, познание и късмет. 

Това представлява проблем, тъй като опитът и познанието се добиват с години, а на късмета не може да се разчита. Подобряването на качеството на бизнес решенията влияе директно върху разходите и приходите на компанията. Например, предоставянето на отстъпка на клиента в крайна сметка може и да не помогне на компанията, в зависимост от дългосрочната полза от клиента. 

За да подобрят качеството на решенията, мениджърите могат:      

x опция: Да извършват критичните задачи сами.

Резултат: това води до натоварване, проблеми и липса на фокус върху стратегическата за бизнеса дейност.

x опция: Наемане на служители с допълнителни умения.

Резултат: Това увеличава разходите изключително много. 

x опция: Определяне на политики за всички възможни решения.

Резултат: Това води до решения, които не отговарят на постоянно и бързо изменящите се нужди на бизнеса.

√ опция: Осигуряване на начини за вземане на по-добри решения за настоящите служители.

Резултат: Това създава гъвкав бизнес и е най-ефективното решение по отношение на инвестициите.  

Решението: БИЗНЕС АНАЛИЗИТЕ (BI)

Бизнес анализът означава използване на технологии за събиране и анализ на критичната бизнес информация във вашата организация. 

Различните информационни системи помагат на организациите да извършват специфични задачи, но те обикновено не могат да осигурят нужната бизнес информация за служителите. С BI организациите ще могат да превръщат тази информация в знание, а знанието – в печалба.

И така, какво са бизнес анализите (BI)?

BI позволява на организацията да следи, разбира и управлява своето развитие с цел да се максимизира ефективността на бизнеса. С BI организациите могат да подобряват оперативната ефективност, да изграждат връзки с клиентите и да разработват разнообразни продукти. 

В рамките на организацията BI осигурява на служителите информация за вземане на по-добри бизнес решения и може да бъде използван в организации с от 20 до 20 000 служители.

В по-мащабни решения BI се разгръща в приложения, позволяващи на организациите да доставят нови услуги и да изграждат по-силни взаимоотношения с клиенти, партньори и доставчици през интернет.

По отношение на ефективността на управлението, организациите трябва да разбират и да имат постоянна видимост върху ключовите индикатори на успеха. Така те ще си осигурят правилната стратегия за развитие – от маркетинг до продажби, производство и човешки ресурси. Точно тук е ключовата сила на BI.

Характеристики на BI решенията

•    Eдна точка за достъп до информация

•    Използване на BI във всички отдели на организацията

•    Навременни отговори на бизнес въпроси

Ползите от бизнес анализите 

Заради широкото приложение на BI както във вътрешни (в предприятието), така и във външни информационни системи, ползите за бизнеса са безброй.

Все пак, те могат да бъдат групирани в три главни категории: намаляване на разходите, увеличаване на приходите и по-голямо удовлетворение на клиентите.

И не забравяйте, че този списък далеч не включва всичко, тъй като организациите продължават да намират нови начини за използване на BI.
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от полезно
ArcGIS 10.2 е вече в България!
banner 11:56 14-11-2013
Ново поколение ГИС от Esri предоставя революционни функции
Сирма подобри процесите си по разработка на софтуерен код
banner 15:50 21-08-2013
Фирмата очита силни резултати от изпълнението на ЕС проект
Производствените си процеси оптимизира Сирма Солюшънс
banner 07:00 10-08-2013
Компанията реализира договор за безвъзмездна финансова помощ
  Най-четено от полезно
07:00 10-08-2013 Производствените си процеси оптимизира Сирма Солюшънс
15:50 21-08-2013 Сирма подобри процесите си по разработка на софтуерен код
11:57 16-07-2010 Интелигентни възможности в системите за IP видеонаблюдение
16:20 12-07-2012 KYOCERA Document Solutions празнува 20-годишнината на ECOSYS
11:56 14-11-2013 ArcGIS 10.2 е вече в България!