информационни ресурси за бизнеса
новини |  анализи |  позиция |  интервю |  полезно
Infoweek
полезно
10 фактора с най-голямо влияние върху аутсорсинга
От: InfoWeek
Преоткриваме възможностите на ИТ в полза на бизнес целите
10:23 8-11-2010
От Gartner определиха десетте най-важни движещи сили, които активно участват в оформянето на бъдещето на пазара на ИТ услугите и аутсорсинга.

„Купувачите, доставчиците и инвеститорите в сектора на ИТ услугите се сблъскват със същите технологични и пазарни влияния, дори когато техните подход и основни дейности се различават”, казва Бенджамин Принг, вицепрезидент проучвания в Gartner. „Тези влияния коренно променят начините, по който доставчиците предлагат и продават ИТ услугите и на начините, по които потребителите ги ползват”.

Основните 10 фактора, които са описани в материала, са свързани със стратегиите и тактиките, които организациите прилагат в сферата на аутсорсинга.

Свръхцифровизация

Тази тендеция е израз на непрестанно растящото вляние на ИТ. Цифровизацията описва онези сектори на икономиката, в които „продуктът” или „услугата” са изцяло или почти напълно дигитални. Тази пропорция в икономически аспект се увеличава значително по-бързо в сравнение с „физическите” измерения на икономиката, като по този начин този фактор описва една много съществена част от световната икомика.

Влиянието е широкообхватно и се отразява както на личностно, така и на социално ниво и все повече води до засилване на икономическите, търговски и политически дейности. Според прогнозите до 2020 г. около една четвърт от световния брутен вътрешен продукт ще се генерира под влиятие на цифровизацията.

Глобализация

Това е основната сила, която е фактор за промяната в сектора на ИТ услугите и конкуренцията в почти всички вертикални пазари – следователно по един или друг начин променя и икономиката. Глобалицията види до промени на перспектиравата на бизнеса във всички аспекти – от партньорите , доставчиците, клиентите, веригите за доставки, та чак до технологиите и пазара на труда.

Всеки бизнес трябва да възприеме идеята, че е глобален. По подобен начина и всяка ИТ стратегия трябва да бъде глобална, което означава да се възполза от предимствата на технологиите за преодоляване на физическите ограничения, като в същото време се направи и пробив на световния пазар на труда, което да допринесе с нова енергия за развитието на иновациите.

Потребление

Тук не става дума само за набиращите скорост технологии, ориентирани към потреблението, както и на влиянието им върху поведението и живота на хората, а така също и за разрастването и навлизането и на тези насочени към консуматорите технологии в корпоративните ИТ стратегии. Поведението на потребителите крие силата да промени начина на работа на корпоративните ИТ; то носи нови и най-различни очаквания спрямо ИТ, които на корпоративно ниво трябва да бъдат възприети и развити.

Нарастващата сила на потребителско-покупателният фактор и използванеот на ИТ ( както и информационния достъпа до клиента) ще ускори развитието на вертикалните сектори, които ще трябва да въведат нови технологии и да създадат нови продукти, за да отговорят в по-голяма степен на потребителското търсене.

Организациите трябва да си отговорят на следния въпрос: „Дали „ИТ и ИТ- аутсорсинг моделите от старата школа” излагат на опасност бъдещите изисквания, които трябна да се синхронизират с вътрешните клиенти и потребители? Именно потреблението ще диктува стандартите за ИТ достъп и използваемост.

Облакът

Gartner определя облачния компютинг като „вид компютинг, който предоставя скалируемост и гъвкави ИТ дейности във вид на услуги за външни клиенти с помощта на интернет - технологиите”. Поради взаимодействието на стандартизацията на технологиите и търговските артикули, виртуализацията и подема в сферата на ориентираната към услугите архитектура; а най-важното е, че стремителното развитие и използване на интернет и уеб-пространството – се стига до непоследователност и прекъсване, които от своя страна се превръщат в нови възможности за създаване на взаимоотношения с онези, които ползват ИТ услугите, и другите, които ги предлагат.

Това прекъсване създава предпоставки за доставяне на специализирани услуги за ИТ, които днес могат да се съчетаят с възможностите за доставка на услуги по индустриализиран, широкоразпространен начин. Същността на това  въвеждане е, че потребителите на свързаните с ИТ услуги могат да се фокусират върху това какво им предлагат услугите, а не само по какъв начин се изпълняват или хостват те.

Интелигентни технологии

След десетки години на инвестиране в ИТ, много организации все още усещат, че тяхната способност да дават вярна картина на състоянието на бизнеса, която може да повиши конкурентоспособността на дадената организация на  съответния пазар, не е така ефективна, както би могла и би трябвало да бъде.

Решенията за бизнес анализи, познаването на моделите и „умните” решения са новата азбука на ценностите за ИТ; новите инициативи в ИТ сферата, които не съответстват на тази рамка, ще стават все по-малко привлекателни за организациите, които не се интересуват от прилагането на повече „ИТ заради самите ИТ”, за сметка на фокуса върху модела „ИТ заради самия бизнес”.

Сигурност и поверителност

С миграцията на дейностите към интернет и облака, заедно със засилването на тенденцията за свръхцифровизиране, се увеличава и нуждата от ъпгрейд на сигурността на практиката и от изясняване на правата за лична неприкосновеност на индивидулния и корпоративния потребител – при това едновременно. Пробивите в сигурността и личните данни са с огромни последствия във финансов аспект и относно поверителността на данните на клиентите.

Макар някои хора да оспорват фактите, че популярните инциденти с кражби на идентичност и хакерските атаки на кредитни карти не са попречили на развитието на интернет през последните 15 години, все още е доста трудно да се преобърне схващането, че са необходими повече инвестиции и повече закони, които да подсигурят положителния  резултат от следващата вълна на миграция към облака.

Разделяте на компонентите

Повече ИТ елементи могат да се разглеждат като компонент (определение; съставна част; елемент; ингредиент) на една по-голямо или по-щироко ИТ приложение или система. Идеята за повторно използване на „обектите” става все по-реална, тъй като интернет създава една „платформа”, на която потребителите могат да конфигурират предварително създадени ИТ компоненти, а не само непрекъснато да започват всеки пореден ИТ проект от самото начало.

Свръхконкурентност

Огромната конкуренция по същество се свързва с пазара на ИТ услугите, където съществува комбинация от фактори, които са двигатели на широко разпространеният метод на взимане на решения в зависимост от разходите. Свръхконкуренцията води до нарастване на броя на сделките при ниски нива на разходите – но истинската заплаха е устойчивостта на този вид сделки. Икономическите условия създават пазар на краткосрочните сделки, което поражда проблеми за клиентите – а и за производителите - в дългосрочна перспектива.

Процеси по остойностяване

Веригата на добавена стойност от услугата ще промени конкурентните условия и начина на ползване и заплащане на ИТ услугите. Новият девиз, определящ бъдещето на доставките на услуги, гласи че „цялото е повече от сбора на отделните части”. Организациите трябва да овладеят по-добре възможностите си за проучване на партньорите на своите доставчици – и техните процеси по остойностяване. В облака това остойностяване не е едномерна величина;  мрежата от доставчици ще се оценява в зависимост от специализацията им. Процесите по остойностяване на услугите ще елиминират неприложимите практики от другите браншове.

Засилване на вертикалното разделение

Тясната специализация на субвертикалните процеси ще стане задължително условие за търговски успех на новата сцена на доставките на алтернативни услуги. Задълбоченото познаване на процесите и индурстриалният IP ще се се прилагат към субвертикалните индустрии. Формулата за бъдещ успех – микровертикализираните решения – реално ще доведе до раздробяване на пазара. От друга стнана това раздробяване ще породи генериране на иновации от самите производители, по-голям избор за клиентите и диференцирана стойност на готовите решения.

В бъдеще ИТ услугите и аутсорсинга и ролята на ИТ управлението и лидерите, както и ролята на изпълнителите на услугите, ще бъдат по-важни отвсякога за подпомагане на съответните им организации да се ориентират сред факторите, определящи текущата пазарна ситуация и за да приложат успешно тези нови норми в сферата на аутсорсинга”, обяснява Али Йънг, вицепрезидент и изтъкнат анализатор на Gartner. „Възползвайте се от възможностите, които тези движещи сили предлагат, за да преоткриете възможностите на ИТ да подкрепят бизнес целите.”
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от полезно
ArcGIS 10.2 е вече в България!
banner 11:56 14-11-2013
Ново поколение ГИС от Esri предоставя революционни функции
Сирма подобри процесите си по разработка на софтуерен код
banner 15:50 21-08-2013
Фирмата очита силни резултати от изпълнението на ЕС проект
Производствените си процеси оптимизира Сирма Солюшънс
banner 07:00 10-08-2013
Компанията реализира договор за безвъзмездна финансова помощ
  Най-четено от полезно
07:00 10-08-2013 Производствените си процеси оптимизира Сирма Солюшънс
15:50 21-08-2013 Сирма подобри процесите си по разработка на софтуерен код
11:57 16-07-2010 Интелигентни възможности в системите за IP видеонаблюдение
16:20 12-07-2012 KYOCERA Document Solutions празнува 20-годишнината на ECOSYS
11:56 14-11-2013 ArcGIS 10.2 е вече в България!