информационни ресурси за бизнеса
новини |  анализи |  позиция |  интервю |  полезно
Infoweek
полезно
Облачната стратегия: Какво трябва да знае всеки ИТ директор
От: InfoWeek
Облакът е повече от поредното стратегическо предимство
11:15 26-04-2011
С облака може да преоткриете ролята си на ИТ мениджър
Може би повече от всички останали ръководители, като ИТ директор разбирате силата на технологиите – от раждането на микропроцесора през 1974 г. (и свързаната с него поява на ицифровия свят) до съвременната революция, предизвикана от електронната търговия.

Информационните технологии винаги са били на предната линия, когато се извършват значителни промени, и облакът не е изключение. Той носи много от белезите на новата мегатенденция в ИТ – много се шуми около него, много са свързаните с него недоразумения и има период от около 10 години, през който трябва да станат явни резултатите от използването му.

За разлика от предишните водещи тенденции, изглежда облакът ще се окаже повече от просто поредното стратегическо предимство – той може точно толкова дълбоко да промени правилата на играта, колкото печатарската преса е повлияла на развитието на западната цивилизация.

Облакът е ключът, който ще отключи корпоративните промени на ниво, което значително ще надхвърли всички предишни стратегии, включително аутсорсинга (от 80-те), офшоринга (от 90-те) и уеб базираните пазарни канали (от началото на 2000 г.) Облакът предоставя уникалната възможност за виртуализиране на почти всички аспекти от корпоративните дейности, като се започне с ИТ. Това ви предоставя рядката възможност да преоткриете своята роля като ИТ мениджър и да окажете огромно влияние върху способността на вашата организация да създава ценности. 

Използвайки облака, вече имате потенциал да разширите отговорностите си към споделените услуги, и в крайна сметка, към изграждане на цялостна бизнес структура. За да стане това, трябва да сте активната страна по въвеждането на облака, независимо че изборът на точния момент е най-голямото предизвикателство. За да се справите с тези съмнения, трябва да приложите подхода „преценка и реакция” (sense-and-respond), като създадете инкубационен модел във вашата ИТ организация, който да оценява търсенето и да насочва към появяващите се възможности от страна на предлагатнето.

Множество движещи сили вече се обединяват с цел ускоряване на процеса на въвеждане на външните услуги, базирани в облака. Например в уеб пространстовото расте броят на отворените стандарти и ютилити платформите за по-голямо удобство от споделянето на ресурси и услуги.

Като ИТ директор вие трябва да изберете единия от двата подхода за преоткриване на ИТ –средата. Може да управлявате споделените услуги като цяло (ИТ, финанси, доставки, човешки ресурси и др.). Или може да се фокусирате върху цялостното преобразуване на бизнеса в ролята ви на „бизнес архитект” или „главен секретар по оптимизацията”. Това е огромна възможност за онези ИТ мениджъри, които могат да се възползват от момента.

ИТ директорът: отворена врата за иновациите
Като ИТ мениджъри вие сте в центъра на бизнеса, тъй като сте на пропускателния пункт за иновациите. Отначало облакът ще засегне вашата ИТ организация; но влиянието на облака ще се пренесе от инфраструктурата към софтуера, след това ще обхване бизнес процесите на организацията и нейните ключови елементи.

Гъвкавостта и бързината са два от основните елементи от визията на някои компании за виртуалната корпорация на 21-и век. Въвеждането на тези характеристики допуска екстернализация на всички дейности, които не са основни за бизнеса, към доставчици на услуги. Облакът предоставя перфектна платформа за такъв тип развитие. С използването на облачен модел, било то частен или обществен, за изпълнение на по-голямата част от бизнес дейностите можем да си представим една виртуална корпорация, която прави малко повече от това да се разработи бранд, да се дефинира продукт и да се организират външни обединения.

Звучи ви познато? Точно това правят от години Coca-Cola, Dell и Cisco.

В проучване сред ИТ директори по темата за свързаните с облака ИТ разходи само 20 на сто от анкетираните отговарят, че са отделели повече от 10% от бюджетите си за облака. Почти половината са посочили по-малко от 2%. Какво може да промени мнението ви за прехода към облака?

Увеличаването на бизнес дейностите е на първо място в списъка на движещите сили за развитието на информационното общество. Анкетираните ИТ директори показват интерес също така и към пренасочването на капиталовите разходи за ИТ към оперативните разходи. Те приветстват идеята за безкрайната скалируемост на сториджите и компютинга, така също и за гъвкавостта на ИТ.

Възможностите да сътрудничество се разглеждат като предимство, така както и ползите в широк план от комбинирането на облака с мобилността. Повечето ИТ директори очакват разпространението на облака да се повиши от 40 на 50 процента през следващите пет години.

Облачна стратегия: Преценка и реакция
Предизвикателствата и пред доставчиците на ИТ, и пред корпоративните ИТ клиенти са как да се направи плавен преход към новата „виртуална” среда и как да се докаже конкретната полза от нея.

Експертите препоръчват адаптивен подход, базиран на философията „преценка и реакция”, която е формулирана от Стивън Пери в неговата книга със същото заглавие - „Sense and Respond”. Тя включва създаването на екипи за бизнес анализи, които стимулират и улавят търсенето от момента на появата му.

Специалистите определят този подход като „облачен инкубатор”, който може да усети и да задоволи интересите и на двете страни – както на търсенето (бизнес клиента), така и на предлагането (доставчика на облака).

Стратегията трябва да е проактивна, но внимателно преценена, и трябва да включва:

•    Виртуализиране на сървърите и центровете за данни като подготовка за ползване на изчислителна мощ и сториджи „по заявка”  според споразуменията с нови доставчици, и 

•    тестване на услугите на обществения облак чрез странични за ИТ-дейности сфери като дейности по поддръжката и управление на централния офис.

Тази стратегия спрямо облака изисква тактически подход, при който вие прилагате три

различни метода, които тестват и усъвършенстват широк спектър нови облачни тактики в бързо развиващата се среда и установявате стабилен оперативен модел за бъдещето. Тези методи са:

1.    Бизнес ангажименти – осигуряване на умения, методи и инструменти с цел на бизнес клиентите да се предоставят достъп, количествена оценка и приоритизиране на възможностите на базираните в облака услуги.

2.    Създаване на решения – предлагане на мултидисциплинарни екипи, които могат да извършат прехода към облачните услуги чрез тестване и валидиране на новите модели за действие според изискванията на бизнеса

3.    Индустриализиране – усъвршенстване на новите базирани в облака оперативни модели и превръщането им в пълноценни платформи за услуги. 

Умните ИТ ръководители ще посрещнат тези исторически предизвикателства с вдигната глава. Онези, които ще успеят, са хората, които ефективно ще приложат подхода „преценка и реакция” и ще изградят подходящата екосистема за облачната трансформация.
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Доставчиците на облаци се делят на четири групи:
Най-нови от полезно
ArcGIS 10.2 е вече в България!
banner 11:56 14-11-2013
Ново поколение ГИС от Esri предоставя революционни функции
Сирма подобри процесите си по разработка на софтуерен код
banner 15:50 21-08-2013
Фирмата очита силни резултати от изпълнението на ЕС проект
Производствените си процеси оптимизира Сирма Солюшънс
banner 07:00 10-08-2013
Компанията реализира договор за безвъзмездна финансова помощ
  Най-четено от полезно
07:00 10-08-2013 Производствените си процеси оптимизира Сирма Солюшънс
15:50 21-08-2013 Сирма подобри процесите си по разработка на софтуерен код
11:57 16-07-2010 Интелигентни възможности в системите за IP видеонаблюдение
16:20 12-07-2012 KYOCERA Document Solutions празнува 20-годишнината на ECOSYS
11:56 14-11-2013 ArcGIS 10.2 е вече в България!