информационни ресурси за бизнеса
новини |  анализи |  позиция |  интервю |  полезно
Infoweek
полезно
Сирма подобри процесите си по разработка на софтуерен код
От:
Фирмата очита силни резултати от изпълнението на ЕС проект
15:50 21-08-2013
Сирма получи финансова помощ по ОП РКБИ
Сирма Солюшънс реализира договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” с предмет „Внедряване на системи за управление на бизнеса”. Целта на проекта беше оптимизиране на работните процеси и управлението на производствения капитал на компанията. 

Сирма Солюшънс е проектно ориентирана организация. Всеки проект се изпълнява от екип специалисти, в чийто състав влизат – ръководител проект, бизнес анализатор, системен архитект, разработчици, тестери, документалисти. Всички те се нуждаят от инструменти за съвместна работа и начин на управление на работния процес.

Един от основните проблеми, спъващ ефективната работа е управлението на грешките (бъговете), проблемите (issue tracking) и цялостното управление на процеса на разработка на софтуерен код. След създаването на софтуерения код, се провеждат тестове, а резултатите от тестовете и всякакви проблеми, трябва да се впишат в система, която да позволява ефективно управление на този процес. В тази връзка, системата за подобрение в управлението на технологичния процес (workflow) и по-бързото разрешаване на бъгове и проблеми по даден проект е решението, от което компанията имаше нужда. 

С нейното внедряване се постигна:

оптимизира се процесът по тестване и разработка на софтуер, което доведе до снижаване на разходите за производство;

• подобриха се контролът и отчетността. Това позволи на ръководството да прави по-добри прогнози и да взима по-информирани решения за бизнес стратегиите на предприятието;

• повиши се удовлетвореността на клиентите, които имат пряк досег и участие в процеса на разработка на софтуер, тестване и др.;

• подобри се управлението и отчитането на ресурсите (хора и време), разпределени по конкретния проект. Това доведе до по-реална представа за заетостта на персонала,  бюджетирането на разходите за персонал, приходите по проектите и съотнасянето на отделни разходи към отделни проекти;

• намали се времето на производствения процес, а от там и разходите за производство.

Друго основно предизвикателство е оптимизирането на работата в отдела за бизнес развитие, продажби и маркетинг. Тук се осъществяват всички маркетингови и бизнес инициативи, целящи намирането на нови клиенти и пазари, разширение на бизнеса, генериране на нови бизнес идеи, комуникация с настоящи и потенциални клиенти и партньори. Често срещан проблем е липсата на координация и комуникация между отделните хора в екипа. Това води до загуба на ресурс, липса на ефективност, рефлектира върху имиджа на компанията. Това налага внедряването на информационна система/платформа, която да осигурява добра комуникация, наличие на място за споделяне на документи, съвместна работа по документи, споделяне и обсъждане на идеи, екипна работа е особено ясно дефинирана. Тази система осигури единна среда за колаборация – създаване и споделяне на съдържание - файлове, спецификации, диаграми, проекти. 

Въвеждането на системата за споделяне на информация и сътрудничество доведе до следните положителни ефекти върху дейността на компанията:

• подобри комуникацията в екипа по бизнес развитие и продажби, както и в цялата компания;

• подобри управлението на комуникацията с клиенти;

• постигна се по-добра организация на рекламните и маркетингови активности, вкл. документи, дейности, процеси и т.н.

• повиши се ефективността и кооперативността на екипа по бизнес развитие и продажби;

• предприетите стъпки рефлектираха върху подобряване имиджа на Сирма Солюшънс като работодател, което е допълнителен актив при набирането на квалифицирана работна ръка.

Икономическият ефект от реализиране на дейностите на проекта са подобрено кратко- и средносрочно управление на ресурсите, по-ниско текучество на служителите, по-висока мотивация и по-висока производителност и съответно по-високи маржове на печалба за компанията.
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от полезно
ArcGIS 10.2 е вече в България!
banner 11:56 14-11-2013
Ново поколение ГИС от Esri предоставя революционни функции
Сирма подобри процесите си по разработка на софтуерен код
banner 15:50 21-08-2013
Фирмата очита силни резултати от изпълнението на ЕС проект
Производствените си процеси оптимизира Сирма Солюшънс
banner 07:00 10-08-2013
Компанията реализира договор за безвъзмездна финансова помощ
  Най-четено от полезно
07:00 10-08-2013 Производствените си процеси оптимизира Сирма Солюшънс
15:50 21-08-2013 Сирма подобри процесите си по разработка на софтуерен код
11:57 16-07-2010 Интелигентни възможности в системите за IP видеонаблюдение
16:20 12-07-2012 KYOCERA Document Solutions празнува 20-годишнината на ECOSYS
11:56 14-11-2013 ArcGIS 10.2 е вече в България!