информационни ресурси за бизнеса
комуникации |  сигурност |  бизнес софтуер |  критични системи |  интернет |  зелени ИТ |  ИТ проекти |  cloud |  CAD/GIS/GPS |  документопоток |  финансови ИТ |  МСБ
новини
В експлоатация влезе Единната електронна съобщителна мрежа
От: InfoWeek
1300 ведомства са свързани към ЕЕСМ
07:13 28-09-2013
Мрежата обхваща 28 областни и 38 местни общински центъра
В редовна експлоатация влезе единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, съобщават от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”. 

ЕЕСМ е създадена чрез административно, финансово и технологично интегриране на Националната мрежа на държавната администрация и Електронната съобщителна мрежа.

Административното и финансово интегриране се е извършило без изразходване на допълнителни бюджетни средства и без допълнително увеличаване на числеността на персонала, анонсират още от ИА ЕСМИС

След интеграцията на двете мрежи Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“  притежава оптична мрежа с обща дължина 5 377,665 km. 4 695,452 km от тази мрежа осигурява междуградска свързаност, а с 682,213 km оптичен кабел се осигуряват метромрежи за свързаност в населените места.  

С технологичното интегриране на двете мрежи се осигурява изграждането на единна MPLS базирана мрежа за пренос на данни на територията на страната. Мрежата обхваща 28 областни центъра и 38 местни общински центъра

С развитата местна метромрежа се осигурява свързаност на ЕЕСМ с голяма част от структурите на държавната и местната власт, като се предоставят комуникационни услуги за пренос на глас, данни и интернет. 

Към момента броят на свързаните ведомства и техните подразделения към ЕЕСМ е 1300. 

Изградената мрежа предоставя комуникационна инфраструктура за въвеждането на електронното правителство. Планът за технологичното интегриране беше приет с решение на Министерски съвет през февруари 2011 г. За реализацията му бяха определени 20 месеца и бяха заделени 6,5 млн. лв. от държавния бюджет. 

Екип от експерти на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС) е отговарял за цялостното изпълнение на технологичната интеграция и за всички дейности, свързани с изграждането, въвеждането в експлоатация, както и приемането на новите съоръжения и системи.

Външни експерти от МО, МВР, АМС, ДАНС, МФ – ведомствата, които ще използват ЕЕСМ, са участвали в обсъждането, приемането и реализацията на проекта за технологична интеграция. 
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от новини
Eвропейската компания Asseco стъпва на българския пазар
07:42 13-06-2014
Представи визията си за бъдещето на технологичен форум
Откриват лаборатория за проектиране на е-системи в ТУ-София
07:01 11-06-2014
Ще се обучават студенти по микроелектроника
Трима студенти отличи Vivacom Техническа академия
11:13 10-06-2014
30 младежи участват в проекта тази година
  Най-четено от новини