информационни ресурси за бизнеса
комуникации |  сигурност |  бизнес софтуер |  критични системи |  интернет |  зелени ИТ |  ИТ проекти |  cloud |  CAD/GIS/GPS |  документопоток |  финансови ИТ |  МСБ
новини
Над 1,3 млрд лева са предвидени за първата ОП за образование
От: InfoWeek
Получаваме и 110 млн. евро за младежка заетост
07:29 23-05-2014
За първи път България ще има оперативна програма, насочена специално към инвестиции в науката и образованието за постигане на интелигентен растеж.

Това съобщи министърът на образованието и науката Анелия Клисарова. Общата стойност на новата оперативна програма е 1 340 917 048 лева, информира тя по време на пресконференция.

Близо 556 милиона лева са заделени за научни изследвания и технологично развитие. С тези средства ще бъде укрепена научната инфраструктура, която е необходимо условие за развитие на изследователската и иновационната дейност. За учене през целия живот са предвидени 484 608 000 лева.

Целта е да се спре ранното отписване на учениците от училище, като очакването е процентът на преждевременно отпадналите от образователната система до 2020 г. да падне до под 11 на сто. За третата ос „Образователна среда за активно социално приобщаване” се очаква да бъдат заделени 246 204 000 лева. Тази ос е насочена към децата със специални образователни потребности. Четвъртата ос е „Техническа помощ”.


В същото време стана ясно и че България ще получи 110 млн. евро от Европейската комисия за повишаване на младежката заетост за периода 2014-2015 г.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова поясни, че с националното съфинансиране средствата възлизат на 240 млн. лева.


„Финансирането е осигурено с реализацията на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ)”, посочи заместник-министър Дянкова. Тя припомни, че инициативата на ЕК обхваща младежите на възраст до 24 г. включително, а основната дейност при неговото стартиране е изготвянето на индивидуален план за интеграция на пазара на труда на всеки младеж, въз основа на оценка на неговата пригодност за заетост, като за целта са назначени и обучени служители в бюрата по труда.

Светлана Дянкова съобщи, че в резултат на изпълнението на НПИЕГМ, което стартира в началото на тази година, в сравнение с април 2013 г. безработните младежи до 24 години намаляват с 5417, а делът им е с 1,6 процентни пункта по-малък.

Тя подчерта, че през първите четири месеца на 2014 г. младежите, започнали работа в реалния сектор (без субсидия от държавата) са 6392.


Добри резултати са постигнати и в работата с младежи до 29 г. Броят на безработните в тази група намалява с близо 7000 от началото на годината. През първите четири месеца на годината на устойчиви работни места в реалната икономика са назначени близо 15 000 младежи, а още 5453 са включени в субсидирана заетост. 

Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта се изпълнява съвместно с Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от новини
Eвропейската компания Asseco стъпва на българския пазар
07:42 13-06-2014
Представи визията си за бъдещето на технологичен форум
Откриват лаборатория за проектиране на е-системи в ТУ-София
07:01 11-06-2014
Ще се обучават студенти по микроелектроника
Трима студенти отличи Vivacom Техническа академия
11:13 10-06-2014
30 младежи участват в проекта тази година
  Най-четено от новини