информационни ресурси за бизнеса
SEO |  маркетинг |  реклама |  медии
Infoweek
анализи
E-система за събиране на публични вземания стартира в НАП
От: InfoWeek
Редуцира времето за подготовка на отчети от 1 месец на 1 час
11:36 16-12-2013
Системата намалява времето за обработка на преписки до 1 ч.
Информационна система, която ще подпомага събирането на публични вземания и координацията с другите държави членки на ЕС, стартира в Националната агенция по приходите. 341 000 лева е размерът на европейските средства по ОПАК, вложени в проекта за изграждане на системата.

Разработената електронна система вече е преминала поредица от успешни тестове в НАП, анонсираха участниците в проекта по време на пресконференция за представянeто ѝ. Проведени са и обучения на служители на ведомството и администратори за работа със системата.

От четири до един час редуцира времето за обработка на преписки новата система в дирекцията „Централно звено за връзка”, анонсира Таня Славова, държавен експерт по приходите в НАП и координатор по проекта. Това е голямо облекчение за работата при намалените човешки ресурси, с които разполага ведомството за обслужване на дейността. „От друга страна, системата идва много навреме, тъй като тази година имаме изключително повишен интерес към дейността от държавите членки и много постъпващи искания”, коментира Славова.

В рамките на дейността на Дирекцията преписките не се обработват веднага и е необходимо да се изпраща на всеки шест месеца доклад за тяхното изпълнение.

Към момента Дирекцията разполага с активни преписки от 2007 г., т.е. всички нови преписки се добавят към вече обработените. Докато през 2011 г. са постъпили 110 нови преписки, през 2012 г. те са били 35 на сто повече – 149, а до 22 ноември 2013 г. броят на преписките е 571, уточни Таня Славова.

Очаква се системата изключително да улесни създаването на годишния отчет, който Дирекцията изпраща на ЕК. Досега годишният отчет е правен чрез ръчно нанасяне и извличане на данни, затова подготовката му е отнемала един месец. Със системата подготовката за годишния доклад ще отнема един час.  

Ежегодно непрекъснато нараства обемът на информацията, обменяна между НАП и администрациите на другите държави членки, подчерта и Станислав Данчев, директор на дирекция „Централно звено за връзка” в НАП. „Това вече е факт – от 2007 г. насам наблюдаваме непрекъснато увеличение”, коментира той. Дирекцията „Централно звено за връзка” се явява основен бизнес собственик на разработената по проекта информационна система и е ангажирана с административното сътрудничество и обмена на информация с другите държави членки на ЕС.

През 2010 г. ведомството е изпитвало затруднения в обслужването на дейността, тъй като ресурсите, с които е разполагало, са били ограничени, разказа още Станислав Данчев. „Чрез този проект ще можем да посрещнем увеличения обем на работата вследствие на активния обмен между държавите членки на ЕС”, обясни той.

Новата система ще доведе до редуциране на административните ресурси, необходими за обработка на исканията за взаимна помощ. Обработката на исканията ще стане по-бърза и по-качествена. По този начин ще се подобри обслужването на клиентите на НАП, като се намалят и разходите за обслужването на задълженията им чрез редуциране на времето, за което служителите на НАП обработват тези задължения.

Как ще бъдат облекчени гражданите и бизнесът?

Гражданите ще бъдат облекчени благодарение на по-бързата обработка на преписките от страна на Дирекцията и съответно по-бързото им информиране относно техните задължения. „Ако това се случи в по-дълъг период, за тях текат лихви, които са в тяхна тежест”, обясни Таня Славова.

Наред с това, информацията, която ще стига до гражданите чрез контакта им с публичните изпълнители, обработващи техните дела, ще бъде в реално време. Чрез системата гражданите веднага получават информация за всички действия, които не само публичният изпълнител, но и централното звено за връзка са предприели.

Какво конкретно подобрява електронната система?

Дирекцията „Централно звено за връзка” на НАП има два вида клиенти – вътрешни и външни. Външни са клиентите от останалите администрации на държавите членки на ЕС. С помощта на предвидените от европейското законодателство инструменти външните клиенти отправят искания за събиране на публични вземания към НАП.

Тези искания се получават в Дирекцията, обработват се и по сложна верига се изпращат към съответните публични изпълнители, които се намират в териториалните дирекции на НАП. „Този процес е свързан със сложна комуникация, която изисква сериозна координация между всички нива”, акцентира Станислав Данчев. Координацията преминава през няколко нива на структурата на НАП.

Преди реализацията на проекта за изграждане на информационна система координацията е била изключително затруднена. Наред с това, на всяко едно от нивата Дирекцията е поддържала отделни регистри във вид на таблици в Excel, които допълнително са утежнявали сработването между тях.

Какво включва информационната система?

Достъпът на служителите да информационната система се осъществява чрез регистрация. Информационната система се отличава с лесен за работа и удобен потребителски интерфейс.

Основните ѝ функции включват регистрация на преписки, които НАП получава от другите държави членки на ЕС, търсене на преписки (по различни критерии и периоди, дата на получаване, вид на преписките), извършване на справки и модул за администриране. „Основната функция, на която изключително много държахме и която изключително много облекчава дейността ни, е автоматичното извличане на данни от информацията, която получаваме от другите държави членки – информацията е в стандартизиран електронен вид”, обясни още Станислав Данчев.

Възможността за извършване на справки също е изключително ценна за Дирекцията, тъй като въз основа на справките тя може да взема решения за бъдещото развитие на дейността, да планира действия за подобряване на обслужването, да прави различни анализи и стратегии.

Електронната система дава възможност за по-бързи и разнообразни справки на автоматично извлечените от електронните формуляри данни в съответствие с новото законодателство, влязло сила през януари 2012 г. „По този начин не се налага ние да въвеждаме ръчно данни; те се обработват веднага и системата следи автоматично за всякакви изтичащи срокове – както за потвърждение на постъпилите искания към държавите, така и за изтичащи срокове по доклади, които ние имаме задължението да изпращаме”, разказа Таня Славова. 

Проектът на Националната агенция за приходите за изграждане на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите членки на ЕС при събиране на публични вземания – информационна система „Взаимна помощ при събиране” по ОП „Административен капацитет” е изпълнен в рамките на 22 месеца. Проектът е стартиран на 15 февруари 2012 г. и официално по него работата приключва този месец. В обхвата на проекта влизат, освен дирекцията „Централно звено за връзка”, всички териториални дирекции и поделения на НАП. 13 експерти от различни дирекции са участвали в екипа по проекта.
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Какви публични вземания ще обработва системата?
Най-ново от анализи
Gartner: Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2014
11:41 21-05-2014
Gartner: Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2014
Настъпва епохата на личния облак
Всеки исландец получи безплатно дигитална валута
14:28 26-03-2014
Всеки исландец получи безплатно дигитална валута
Ауроракойните са третата най-популярна криптовалута в света
E-система за събиране на публични вземания стартира в НАП
11:36 16-12-2013
E-система за събиране на публични вземания стартира в НАП
Редуцира времето за подготовка на отчети от 1 месец на 1 час
  Най-четено от анализи
11:41 21-05-2014 Gartner: Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2014
11:36 16-12-2013 E-система за събиране на публични вземания стартира в НАП
14:28 26-03-2014 Всеки исландец получи безплатно дигитална валута
11:21 16-12-2013 Как компютингът в облака ще промени бъдещето на ERP?
11:10 16-12-2013 Как ще изглежда CRM през 2015 г.?