информационни ресурси за бизнеса
SEO |  маркетинг |  реклама |  медии
Infoweek
интервю
В телеком сектора вече се виждат сигналите за скорошен ръст
От: Виктория Лазова
10:59 10-05-2010
Петко Гамейски e продуктов мениждър за Cisco в Лоджиком България. Той ни разказва за интересни тенденции в развитието на телекомуникационния пазар у нас и в частност на компанията за периода от встъпването й на българския пазар.

Г-н Гамейски, Лоджиком е на пазара у нас от 2007 г. Как в компанията определяте развитието ѝ за този период?

Идването на Лоджиком в България бе повлияно от развитието на ИТ пазара у нас, който през 2007-а бе във възход. По това време се усещаше нуждата от нов субект в дистрибуторския сегмент, който да отговори на все по-големите очаквания на производители, партньори и потребители. Това съвпада по време с плановете на Лоджиком Пъблик да направи експанзия на европейските пазари и същата година в България и още две държави - Румъния и Унгария, бяха отворени офиси на този голям европейски дистрибутор. 

През първата година Лоджиком България предлагаше само продукти на Cisco Systems, за който сме официален дистрибутор. В края на 2008-а разширихме продуктовото си портфолио с oще марки, като добавихме постепенно компютърни компоненти (Intel, Kingston, MSI), Microsoft и HP консумативи. Така наши потенциални клиенти станаха практически всички ИТ фирми в България без разлика в големина, профил и регионално местоположение. През 2009 г. нашите усилия за разширяване на партньорската база доведоха до трикратно увеличение на броя на дилърите, които пазаруват от нас, и в момента те са повече от 450. Така като цяло развитието на Лоджиком е определено в положителна посока, дори и в сегашния тежък период на криза.

Как се развива като цяло комуникационният пазар у нас по Ваши наблюдения?

Комуникационният пазар у нас има белезите на един развит пазар и в някои отношения процесите, които текат тук, са в унисон със световните. Периодът на кризата се отрази и на този сегмент. Редица проекти се отложиха, а други бяха анулирани. Естествено се реализира спад на оборотите през последните тримесечия, но вече се виждат сигналите за скорошен, и то голям ръст. 

Лоджиком е един от партньорите на Cisco Systems у нас. Какви са най-търсените продукти, измежду тези, които предлагате? 

Лоджиком е оторизиран дистрибутор на Cisco Systems за България. Като такъв ние работим с всички бизнес партньори. Проектите, които те реализират, са разнообразни както по големина, така и по технологичност. Може да се каже, че най-масови са проектите, включващи комутаторите и маршрутизаторите на марката. В по-малка степен се срещат проекти с Unified Communications или Security. За последните 2 години виждаме постепенното развитие на пазара и клиентите към все по-технологични решения.

Кои са най-активните пазарни сегменти у нас през последната година? Държавата, големи корпорации или малък и среден бизнес?

Държавата почти изчезна като клиент през последните месеци. Малкият и среден бизнес в момента също се опитва да оцелее и грижата за ИТ не е сред приоритетите им. Основно големите корпорации и бизнесите, чието съществуване зависи от комуникацията и информационната обезпеченост, инвестират в техника в тези трудни времена. Като те много внимателно подбират технологиите, в които да инвестират бюджетите си за ИТ.

Сред приоритетите Ви за развитие е фокус към пазара на малкия и средния бизнес. С какви продукти достигате до този пазар?

Cisco непрекъснато обогатява портфолиото си, за да посрещне все по-пълно типичните ИТ нужди на клиентите от този сегмент. От обикновените комутатори и маршрутизатори,  през  продуктите за безжична свързаност, IP телефонията и конферентните връзки  до видеонаблюдение и физическа сигурност и сторидж. Съвсем естествено с развитието на икономиката се създадоха и тепърва ще възникват  много фирми и ползването на едно комплексно решение от водещ производител ще е ключов фактор за тяхната ИТ обезпеченост, ефективност и конкурентоспособност. 

Cisco има много програми, стимулиращи продажбите към малкия и средния бизнес. Много от продуктите се предлагат на специални цени за такива клиенти, но инициативите не се ограничават само с това. Полагат се много усилия да се идентифицират и укрепят дилъри, които работят с тези клиенти – съществуват множество програми, стимулиращи ИТ фирмите да повишават квалификацията, да се специализират, да търсят и преследват успешно възможностите за продажба и интеграция на Cisco продукти при такива клиенти. 

Какъв е отговорът на малките и средните предприятия. Наблюдавате ли увеличаване на интереса към комуникационните решения от страна на тези предприятия?

Отговорът за МСП е в повишаване ефективността на служителите и бизнес процесите. Така те ще си гарантират конкурентоспособност и по-добър достъп до пазара на продукцията си. Доколкото комуникационните решения осигуряват такова повишение, те ще бъдат интересни в следващите години. По-конкретно мога да посоча всичко включено в Cisco Unified Communication System.

Наблюдавате ли търсене на решения, спетяващи разходи, в условията на криза? 

Да, има търсене на такива решения. Оптимизацията на разходите все по-често излиза на дневен ред. В период на намалено финансиране, всяко решение, намаляващо разходите, е обект на интерес. Клиентите четат и се интересуват от всички детайли, свързани с тези възможности. И вземането на решение кое точно е подходящото за тях е доста тежък процес. Затова разчитаме на технологичните компании, с които партнираме, да са подготвени и да предоставят максимума от технологичните възможности на Cisco продуктите към клиентите, търсещи такива решения.

Наблюдавате ли превес на използването на безжични решения пред кабелните?

Все още не наблюдаваме такава тенденция. Има все по-добре възприето ползване на устройства с възможност за безжичен достъп, но рядко това е обединено около цялостно решение. Въобще цялостни решения за безжична архитектура, инженеринг, планиране на покритие, резервираност и сигурност на достъпа са единици. За сметка на това капацитетите, които технологично и практически се предоставят „по кабела”, растат доста по бързо.

Cisco активно развива мрежовата си архитектура „Borderless Network”. Какво е търсенето на решенията, продуктите и услугите от линията „borderless” у нас? 

У нас „Borderless Network” е все още на етап запознаване с идеята. Тази концепция е много нова и към момента нейни реализации има само в най-развитите и технологични пазари. Възможно е у нас да има реализация в следващата една година. Трудно е да се каже обаче кой сектор на икономиката е най-готов да пилотира такъв проект. В публичния това зависи от готовността за финансиране на такъв проект. В реалната икономика може да стане с инвестицията на някоя по-голяма външна компания. Във всеки случай очакваме с интерес развитието на „Borderless Network”.

Наблюдавате ли тенденция към използване на „зелени” технологии у нас? Има ли разбиране за тези технологии?

Само доколкото „зелените” технологии водят до оптимизация на разходи. Към момента няма тенденция за миграция към ползването на „зелените” заради самите тях. Потребителите все още нямат нагласата, че обкръжаващата ни среда зависи от техния собствен избор.

Напоследък Cisco активно развива концепцията си Unified Computing. Доколко е приложима за България тази концепция според Вашия опит на ИТ пазара у нас?

Unified Computing е концепция за централизация и аутсорсинг на информационен ресурс. В момента наблюдаваме увеличаването и развитието на дейта центровете в България. Те ще са ядрото, предоставящо Unified Computing услугите в следващите години. 

Въпросът е доколко тяхното развитие следва или изпреварва развитието на този пазар. И доколко българските компании са готови да изнесат информационния си ресурс. На Запад това е работеща схема заради чистата ефективност, която предоставя. Смятам, че в България това ще стане реалност поне след около 2-3 години.

Една от целите Ви е развиване на дилърската мрежа на Cisco в България? Как постигате това, какви програми и промоции предлагате на дилърите, с които работите? 

От самото си създаване Лоджиком не е спирала да работи за развитието на дилърската мрежа на Cisco. В момента 25% от партньорите, които пазаруват тези продукти от нас, са нови или повторно активирани, като бизнеса, който те донасят, е съвсем нов за Cisco. 

Усилията, които влагаме от самото си създаване, са много и са насочени в няколко посоки: идентифициране на потенциални партньори, помощ при повишаване на тяхната квалификация, прилагане на програми за стимулиране на тяхното израстване. Помагаме на всички наши партньори на всеки етап от продажбения процес и улесняваме тяхната комуникация директно със Cisco. Предоставяме подготвени типизирани дизайни за малки и средни проекти (Smart Designs), които улесняват партньорите на етапите проектиране, представяне, демонстрация на работна постановка, избор на продукти и интеграция. Лоджиком, предоставя и оборудване за тестове и демонстрации. Успоредно с това прилагаме и множеството програми, които производителят има за стимулиране продажбите към малкия и средния бизнес. 
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от интервю
Очаквайте нови устройства с Bay Trail през Q4 на 2013 г.
10:15 14-10-2013
Богдан Джорджеску от Intel пред InfoWeek
Интернет на нещата е голяма възможност за България
11:28 15-04-2013
Бернд Хайнрихс пред InfoWeek
До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения
10:42 18-03-2013
Димитър Цветков и Борис Накев пред InfoWeek
  Най-четено от интервю
11:28 15-04-2013 Интернет на нещата е голяма възможност за България
10:42 18-03-2013 До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения
11:49 26-04-2010 Желаем да бъдем доверен съветник на българския бизнес
11:10 29-10-2012 Широколентовият достъп e основен инструмент за развитие
10:15 14-10-2013 Очаквайте нови устройства с Bay Trail през Q4 на 2013 г.