информационни ресурси за бизнеса
физическа защита |  контрол на достъпа |  видеонаблюдение |  информационна сигурност |  пожарогасене |  СОТ |  оръжейни системи
Infoweek
новини
Вредните вещества от ТЕЦ-овете у нас надхвърлят допустимото
От: Infoweek
ТЕЦ-овете не дават пари за пречиствателни съоръжения
07:10 16-08-2013
Таваните за прах и серен диоксид вероятно ще бъдат спазени
България трайно надхвърля таваните за емисиите вредни вещества от ТЕЦ-овете, анонсира министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. Според доклад на МОСВ и МИЕ въпреки че тенденцията е към намаляване на вредните емисии, те продължават да бъдат по-високи от допустимото.

Непълното инвестиране в инсталации е сред причините таваните да бъдат надхвърляни. Натоварването в горивните инсталации също се е увеличило значително, като са въведени нови енергийни мощности. При въвеждане на нови мощности обаче таваните не се променят.

Показателите на серния диоксид са най-големи, се казва още в доклада. Анализът е изготвен във връзка с процедура на ЕК за нарушения при прилагането на условията в протокола за приемането на България в ЕС. 

След присъединяването си към ЕС страната ни се е съгласила да спазва междинни тавани за годишните емисии на някои замърсители, изпускани в атмосферата от големите горивни инсталации, които са основно ТЕЦ-овете в страната. Тези тавани се отнасят за два периода – 2008–2011 г. и след 2012 г. и касаят замърсителите серен диоксид, азотни оксиди и прах.

Държавата вече е провела срещи с представители на големите горивни инсталации и е създадена междуведомствена работна група, която да се занимае с проблема, анонсира още Михайлова.

В резултат на предприетите мерки се очаква през 2013 г. таваните за прах и серен диоксид да бъдат спазени. „Има възможност да се намалят и емисиите на азотните оксиди. Нивото на емисиите се контролира ежемесечно и очакваме да спазим таваните“, коментира Искра Михайлова.

Страната ни ще може да претендира за прекратяване на наказателната процедура. „Има готовност, ако се надхвърля някой от показателите, да се предприемат спешни мерки до края на годината, за да предотвратим влизането в съдебна фаза на наказателната процедура“, допълва още Михайлова. 

Глобите биха стрували на държавата десетки милиони.

Таванът за серен диоксид в България за периода 2008–2011 е 179 700 тона, а емисиите, които сме имали към 2011 г., са 344 505 тона. Очакванията за финализиране на 2012 г. са 163 460 тона. 
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от новини
Бизнесът в облака е по-ефективен, но дали е и по-зелен?
07:38 21-05-2014
Компютингът в облака намалява разходите и СО2 емисиите
Вредните вещества от ТЕЦ-овете у нас надхвърлят допустимото
07:10 16-08-2013
ТЕЦ-овете не дават пари за пречиствателни съоръжения
Обучения по енергоефективност провежда Шнайдер Електрик
10:56 25-07-2013
Обучава служителите на 13 общини в България
  Най-четено от новини
12:55 24-06-2014 Зрелищно шоу подготвят 30 seconds to Mars за Sofia Rocks
11:41 21-05-2014 Gartner: Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2014
07:00 10-08-2013 Производствените си процеси оптимизира Сирма Солюшънс
10:42 18-03-2013 До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения
11:28 15-04-2013 Интернет на нещата е голяма възможност за България