информационни ресурси за бизнеса
физическа защита |  контрол на достъпа |  видеонаблюдение |  информационна сигурност |  пожарогасене |  СОТ |  оръжейни системи
Infoweek
новини
Намаление на полицейското насилие отчита Отворено общество
От: InfoWeek
Само две са оплакванията от август до декември 2010-а
15:37 11-03-2011
Намалели са случаите на полицейско насилие, отчита междинен петмесечен доклад на Институт „Отворено общество”. Само две оплаквания са регистрирани в периода от август до декември 2010 г., сочи докладът, отразяващ гражданското наблюдение в полицията от август до декември 2010 година. За сравнение, жалбите са били пет през предишния петмесечен период.

Проектът „Гражданско наблюдение в полицията” се осъществява от Институт „Отворено общество” по одобрена от Главна дирекция „Охранителна полиция” методология. Целта е изграждане на доверие между полицията и местната общност и осигуряване на прозрачност на полицейската институция. Обект на наблюдението са фактическите условия в местата за настаняване на задържаните лица и работата с тях при спазване на правата им, приемът и разглеждането на сигнали и жалби от граждани, касаещи действия на полицейски служители. 

Проектът се реализира на територията на 80 районни полицейски управления в областите Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Хасково, Варна, Добрич, Бургас, Перник и в София. 

Гражданското наблюдение регистрира подобрение по показателя „Отношение на полицейските служители към задържаните лица”. То е определено като професионално и любезно. 

Подобрение се отчита и по показателите осигуряване на преводач, материално-битово състояние в РУП, обособяване на обслужващи помещения и обособяване на отделни помещения за настаняване на мъже, жени, непълнолетни и поддържане на хигиена в РУП. Не е констатирана промяна в три от показателите – условия на работа на полицаите, осигуряване на медицинска помощ и оборудване на местата за задържане. Частично влошаване наблюдателите отчитат по четири показателя: информираност на задържаните за правата им, достъп до правна помощ, осигуряване на храна на задържаните и воденето на документацията по задържане.

Докладът ще бъде внесен за разглеждане от Постоянната комисия по правата на човека и полицейската етика.  
Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от новини
Бизнесът в облака е по-ефективен, но дали е и по-зелен?
07:38 21-05-2014
Компютингът в облака намалява разходите и СО2 емисиите
Вредните вещества от ТЕЦ-овете у нас надхвърлят допустимото
07:10 16-08-2013
ТЕЦ-овете не дават пари за пречиствателни съоръжения
Обучения по енергоефективност провежда Шнайдер Електрик
10:56 25-07-2013
Обучава служителите на 13 общини в България
  Най-четено от новини
12:55 24-06-2014 Зрелищно шоу подготвят 30 seconds to Mars за Sofia Rocks
11:41 21-05-2014 Gartner: Топ 10 стратегически технологични тенденции за 2014
07:00 10-08-2013 Производствените си процеси оптимизира Сирма Солюшънс
11:28 15-04-2013 Интернет на нещата е голяма възможност за България
10:42 18-03-2013 До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения