информационни ресурси за бизнеса
физическа защита |  контрол на достъпа |  видеонаблюдение |  информационна сигурност |  пожарогасене |  СОТ |  оръжейни системи
Infoweek
интервю
В България се прави наука на много високо ниво: Част II
От: Ива Иванова
14:30 12-03-2010
доц. Леандър Литов, снимка: InfoWeek
Какво предстои по проекта в ЦЕРН?

 Ускорителят ще започне да работи с енергия 3,5 тераелектронволта на сноп, което прави сумарно седем тераелектронволта (на половината от планираната енергия). В този режим той ще работи между 18 и 24 месеца, т.е. ние започваме много дълъг период на набор на експериментални данни. Надяваме се до лятото на 2011 г. да наберем това, което сме си поставили за цел. Ако има някакви проблеми, евентуално до края на 2011 г. ускорителят ще бъде спрян за повече от 1 година, за да бъдат доизградени системите за сигурност. След това той ще заработи вече на пълната планирана енергия – седем тераелектронволта на сноп.

Каква е целта на експеримента? Какви ще са ползите за науката при успешното му изпълнение?

В момента в ЦЕРН се въвежда в експлоатация нов ускорител с най-високи енергии, които някога е имало на Земята. Физиката на елементарните частици е тази област от науката, която се опитва да отговори на два въпроса: кои са фундаменталните съставящи на материята и как те взаимодействат помежду си, за да образуват по-сложни обекти. Ние доста сме напреднали в това отношение: имаме модели и достатъчно ясни представи за това, как изглежда материята около нас, от какво е изградена Вселената. Дори в края на миналия век мислехме, че знаем почти всичко. В действителност се оказа обаче, че картинката е доста по-сложна.Две неща бяха открити. Във Вселената има т.нар. „тъмна материя”, която не поглъща и не излъчва светлина, т.е. не участва в електромагнитни взаимодействия, така че не можем да я видим. Но по нейното гравитационно взаимодействие се вижда, че я има. Тъмната материя съставлява около 23% от масата на Вселената. Ние имаме модели, които предсказват от какво може да бъде съставена тя, но нямаме експериментални доказателства за това, кои са съставящите на тъмната материя. Това е по-малкият проблем. Вторият проблем е, че беше доказано експериментално в последните 5-10 години, че Вселената се разширява непрекъснато с постоянно ускорение. Това означава, че постоянно й действа някаква сила, която я кара да се разширява. Въпросът е коя е тази сила. Условно тя се нарича „тъмна енергия”. Тя съставлява около 73% от пълната енергия на Вселената. Ние познаваме само 4% от Вселената, останалите 96% ни се губят. С експериментите ще се опитаме да отговорим на въпроса какво се крие зад тези 96 процента, т.е. да видим дали освен тези фундаментални съставящи на материята, които ние познаваме, има и други, как се е родила Вселената, как се е развила, какви процеси са протичали в нейното развитие. Това, което не разбираме в действителност, е структурата на пространство-времето. Сега имаме дълбоки подозрения, че то не е четиримерно, а десетмерно. Ние виждаме само четири от тези измерения, другите са недостъпни за нас.

Във връзка с експеримента се коментира съществуването на бозона на Хигс („божествената” частица). Какво представлява той?

Да започнем с това, че тази частица няма нищо общо с Бога. В рамките на Стандартния модел, който описва познатите нам четири процента от Вселената (светещата материя), има достатъчно ясно фиксирани свойства на всички частици. Всичко, което се описва от него, се наблюдава експериментално с точност до един малък проблем. А той е следният: няма ясен отговор защо частиците имат маса, как се появява тя. В рамките на този модел масата се въвежда чрез така наречения „механизъм на Хигс”. Идеята е, че има поле, с което всички частици взаимодействат, в резултат на което от безмасови стават масивни, т.е. имат поведение на частици с маса. Страничният продукт от този модел е предсказанието, че трябва да съществува още една частица, която се нарича „Хигс бозон”. Тази частица нито е фундаментална, нито е преносител на някакъв вид взаимодействие, а е нещо различно, свързано с механизма на появяване на маса на частиците. Ледерман в една от своите книги я нарече „частица на Бога”. Това е единствената частица, която се предсказва в рамките на Стандартния модел и която все още не е наблюдавана експериментално. Това ще бъде една от основните ни задачи – да наблюдаваме тази частица, да измерим нейните свойства и да видим дали те са такива, каквито се предсказват от Стандартния модел. За това са ни необходими поне 2-3 години работа. Лични Коя е най-голямата Ви спечелена битка? От професионална гледна точка, въпреки всичко успях да изградя достатъчно силна група, която има добре известно име в света, и достатъчно добри условия за работа на хората в тази група. Успях да възпитам млади хора и да ги задържа да работят в България.

Как и по какво оценявате хората при първа среща?

Трудно ми е да кажа точно по каква методология. Невронни мрежи и подсъзнателно мислене, така работи човешкият мозък. Човекът отсреща подава куп параметри и много бързо се прави оценка на базата на съвкупността от тях. За мен е важно хората да са почтени, оттам нататък е лесно.

Как разрешавате служебни конфликти?

Опитвам се да ги решавам с много търпение и разбиране, което никак не е лесно. Но това ми е подходът по принцип. Конфликтите са неминуеми. Майсторлъкът не е в това да решавате конфликтите, а да не попадате в конфликтна ситуация. Така че аз много се старая да не попадам в такава, а като попадна – опитвам се да я реша с добро.

Как си почивате?

Нямам време за почивка. Но човек трябва да си има някакви хобита. Аз много обичам да пътувам. Хоби са ми и колите. Чета книги, разбира се. Все още не съм се разучил, за разлика от болшинството хора. Почивам си, когато съм заедно със семейството си.

Присъедини се и сподели: Facebook Twitter RSS Изпрати
Най-нови от интервю
Очаквайте нови устройства с Bay Trail през Q4 на 2013 г.
10:15 14-10-2013
Богдан Джорджеску от Intel пред InfoWeek
Интернет на нещата е голяма възможност за България
11:28 15-04-2013
Бернд Хайнрихс пред InfoWeek
До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения
10:42 18-03-2013
Димитър Цветков и Борис Накев пред InfoWeek
  Най-четено от интервю
11:28 15-04-2013 Интернет на нещата е голяма възможност за България
10:42 18-03-2013 До 92% от всички пробиви са в софтуерните приложения
11:49 26-04-2010 Желаем да бъдем доверен съветник на българския бизнес
11:10 29-10-2012 Широколентовият достъп e основен инструмент за развитие
10:15 14-10-2013 Очаквайте нови устройства с Bay Trail през Q4 на 2013 г.